Ülke websiteleri:

Sözlük

 • Albümin
 • Anemi
 • Antikoagülan
 • Arteriovenöz (AV) vasküler giriş
 • Aletli Periton Diyalizi (APD)
 • BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü
 • bibag®
 • Biofine®
 • Kan
 • Kan hücreleri, beyaz (lökositler)
 • Kan pıhtılaşması
 • Kateter
 • Kan setleri
 • Eritropoez uyarıcı ajanlar (ESA)
 • Kan hücreleri, kırmızı (eritrosit)
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPD)
 • Kalsimimetikler
 • Diyaliz
 • Diyalizer membranı
 • Diyabet
 • Diyaliz solüsyonu (diyalizat)
 • Diyalizer
 • Eritropoietin (EPO)
 • EuCliD
 • Glomerüler filtrasyon hızı (GFH)
 • Hemodiyafiltrasyon (HDF)
 • Hemodiyaliz (HD)
 • Hemofiltrasyon (HF)
 • Demir bileşikleri
 • Hemoglobin
 • Böbrekler
 • Heparin
 • Akut Böbrek Yetmezliği
 • Kronik Böbrek Yetmezliği(son dönem böbrek yetmezliği, SDBY)
 • Kt/V
 • ONLINEplus Sistem
 • HighVolumeHDF
 • Böbrek nakli
 • Periton Diyalizi (PD)
 • Fosfat bağlayıcı
 • Polisülfon
 • Prevelans
 • sleep•safe®