Ülke websiteleri:

Ci-Ca® multiIntenseCare

multiIntenseCare — Klinik uygulamalarınızı destekler

Klinik uygulamalarınızı destekler

  • multiFiltratePRO
  • multiFiltrate
  • Ci-Ca®

Ci-Ca® multiIntenseCare

multiFiltratePRO

Temel destekler

Ürün tasarımımız bütünsel bir yaklaşım izler. SRRT monitörleri, hemofiltreler, kan setleri ve solüsyonlar klinik uygulamada birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Fresenius Medical Care klinik uygulamayı akılda tutarak, standart hizmetlerin ötesine geçer ve çalışanlara tamamlayıcı tedavi bilgisi sunarak yardımcı olur.

Doğrudan ürün ve uygulama eğitimlerinin yanısıra, Fresenius Medical Care her yıl hekimler ve hemşireler için sayısız etkinliğe katılmaktadır. Bu etkinliklerden bazıları bölgesel tıbbı dernekler tarafından sertifikalandırılabilir, bazıları ise Sürekli Tıbbı Eğitim kredilendirmesine hak kazanır.

Yoğun bakım üniteleri 7/24 çalışır ve SRRT her an gerekebilir. Doğru cihaz bakımı ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı onarımı sayesinde, multiFiltratePRO,SRRT hizmeti sunmak için hazırdır.

İlgili İçerik