Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) cihazları

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) Cihazları

Akut Böbrek Hasarı (ABH) için standart tedavide farklı seçenekler

  • Sürekli venö-venöz hemodiyaliz (CVVHD)
  • Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (CVVH)
  • Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)

multiFiltrate Ci-Ca®  EMiC®2

Ci-Ca® ve EMiC®2’nin eş zamanlı kullanımı ile  hasta artan orta büyüklükteki molekül klirensinin yanısıra Ci-Ca CVVHD protokolünden de yararlanır.

Daha fazla bilgi için, bkz. SRRT ve plazmaferez filtreler

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyaliz (CVVHD)

Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (CVVH)

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)

SRRT vs. iHD

Akut böbrek hasarının (ABH) tedavisi için renal replasman tedavileri (RRT) çoğunlukla ekstrakorporal sistemde kanın temizlenmesi ile gerçekleşir. Ekstrakorporal sistemde kanın temizlenmesi yöntemleri arasında, ABH tedavisinde genellikle SRRT ve aralıklı hemodiyaliz (iHD)  kullanılmaktadır. Aralıklı hemodiyaliz, aksi belirtilmedikçe kronik diyaliz hastalarına uygulanan RRT (örneğin, 4 saatlik HD) anlamına gelmektedir.

SLEDD

SRRT ve iHD’nin avantajları.

İlgili İçerik

1 Bell M et al., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780
2 Uchino et al, The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292
3 Lin YF et al, The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332
4 Schneider AG et al., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997
5 Wald R et al., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876
6 Bellomo R & Schneider AG, Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991