Ülke websiteleri:

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) cihazları

Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) Cihazları

Akut Böbrek Hasarı (ABH) için standart tedavide farklı seçenekler

  • Sürekli venö-venöz hemodiyaliz (CVVHD)
  • Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (CVVH)
  • Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyaliz (CVVHD)

Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon (CVVH)

Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)

SRRT vs. iHD

SLEDD

SRRT ve iHD’nin avantajları.

İlgili İçerik

1 Bell M et al., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780
2 Uchino et al, The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292
3 Lin YF et al, The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332
4 Schneider AG et al., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997
5 Wald R et al., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876
6 Bellomo R & Schneider AG, Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991