İçeriğe atla

SRRT solüsyonları

Ci-Ca® Dialysate Plus solüsyon torbası

SRRT için hemofiltrasyon solüsyonları

 • 5 litrelik torbalarda
 • Hazır ve uygun kullanım
 • % 100 bikarbonat tamponlu SRRT solüsyonları
multiBic® solüsyon torbası
multiBic® solüsyon torbası

Temel Özellikler

Bikarbonat içeren SRRT solüsyonları

Bikarbonat içeren SRRT solüsyonları

 • multiBic®
 • multiPlusCi-Ca® 
 • DialysateCi-Ca® 
 • Dialysate Plus

 

Bir bakışta bikarbonat içeren SRRT solüsyonları:

 • Çift bölmeli  torba, solüsyonun saniyeler içerisinde kullanılabilir hale gelmesine olanak sağlar
 • %100 bikarbonat tamponlu
 • En fazla dört potasyum konsantrasyonu mevcuttur*
 • Entegre gaz bariyeri, 48 saat istikrarlı kullanıma olanak sağlar

*Yerel ürün onayına bağlı olarak

Ci-Ca® Dialysate Plus solüsyon torbası
Ci-Ca® Dialysate Plus solüsyon torbası

Fosfat içeren SRRT solüsyonları

 • Ci-Ca® Dialysate Plus
 • multiPlus
   

Etkili bir SRRT sırasında üremik toksinlerin hasta kanından uzaklaştırılması hedeflenir, ancak glikoz ve fosfat gibi önemli besin maddeleri de aynı anda  kaybedilir. Glikoz kaybının bu esnada önüne geçmek için, günümüzdeki SRRT solüsyonları fizyolojik glikoz konsantrasyonuna yakın içeriye sahiptir. Aynı prensibi takip ederek aşırı fosfat kaybının negatif etkilerinden de kaçınılabilir.  multiPlus , SRRT sırasında fosfat  kaybını önleyen ve böylece SRRT’nin hastalar üzerinde  negatif  etkilere neden olabilecek hipofosfatemiyiortadan kaldırabilecek fizyolojik fosfat konsantrasyonuna eş değer fosfat konsantrasyonu içeren geliştirilmiş bir SRRT solüsyonudur.

Hipofosfateminin olası klinik sonuçları:1

 • Apne
 • Kardiyak kapasitenin sınırlanması
 • Lökosit yetmezliği
 • Rabdomiyoliz
 • Hemoliz
 • Diyabetik ketoasidoz
 • Merkezi sinir sistemi disfonksiyonu

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

Ci-Ca Dialysate K2 solüsyon torbası
Ci-Ca® Dialysate K2 solüsyon torbası

Ci-Ca® tedavilerinde esneklik

 • İki farklı potasyum konsantrasyonu (2 ve 4 mmol/l) mevcuttur*
 • SRRT tedavi sonuçlarının seyri sırasında karşılaşılan durumlara göre serum potasyum düzeyinin ayarlanmasına imkan veren artmış esneklik

* Yerel ürün onayına bağlı olarak

Sağlıklı bir böbreğin, potasyumun yaklaşık %90’ının atılımından sorumlu olması nedeniyle böbrek yetmezliği olan hastaların büyük çoğunluğu artan serum potasyum düzeylerinden muzdariptir. SRRT’nin başlangıcında, hastanın potasyum düzeylerinin normale getirilmesi gereklidir. Tedavinin seyri sırasında potasyum konsantrasyonunun fizyolojik aralık olan 3.5 – 4.5 mmol/L’ye odaklanılması önemlidir.

Ci-Ca® Solüsyonları

Her iki tedavi için de  uygun potasyum konsantrasyonuna sahip bir Ci-Ca® Dialysate mevcuttur: 2 mmol/L potasyum ile Ci-Ca® Dialysate K2 ve 4 mmol/L potasyum ile Ci-Ca® Dialysate K4. Bunlar tedavinin seyri sırasında potasyum konsantrasyonunda değişiklik yapılmasına olanak sağlar.

Fosfat içeren varyantlar

Her iki potasyum konsantrasyonlarının (2 and 4 mmol/l) fosfat içeren türevleri mevcuttur: daha fazlası için bkz. “Ci-Ca® Dialysate Plus”.

Ci-Ca® Dialysate Plus solüsyon torbası
Ci-Ca® Dialysate Plus solüsyon torbası

Ci-Ca® Dialysate Plus

Fizyolojik konsantrasyonlarla olan fosfat içeriği sayesinde 1.25 mmol/L, Ci-Ca® Dialysate Plus fizyolojik aralıkta serum fosfat konsantrasyonunun sağlanmasına katkıda bulunur ve böylelikle hastanın fosfat yönetimi kolaylaşır ve bu da  Ci-Ca® tedavisinin güvenliğini bir adım ileri taşıyan bir özelliktir.

 • Ci-Ca® Dialysate Plus —  fosfat yönetiminin sağlanması
 • multiFiltrate Ci-Ca®  ile tam entegre sitrat antikoagülasyonu
 • Neredeyse kesintisiz SRRT: Yüksek etkinlik & kolay kullanım
 • Serum fosfat konsantrasyonunun fizyolojik aralıkta tutulması

%4 Sodyum Sitrat - Ci-Ca® tedavisi için sitrat solüsyonu

Sitrat solüsyonu, kandaki iyonize kalsiyum ile şelat oluşturarak pıhtılaşmayı engeller.

 • %4 sitrat solüsyonu ve Ci-Ca® Diyalizat bileşimi birbiri ile ilişkilidir
 • Sitrat torbası Ci-Ca®  kaset sisteminde yanlış bağlantıları önlemek için özel bir konnektör içerir

multiBic®

multiBic® solüsyon torbası
multiBic® solüsyon torbası

multiBic® – Her zaman doğru solüsyon

Çok yönlü ve uygun - multiBic® 5 litre torbanın birçok avantajı vardır

Bikarbonat bazlı solüsyonlar akut böbrek hasarı bulunan tüm hastalarda kullanılabilir, özellikle aşağıdaki durumlarda avantajlıdırlar:

 • Laktat metabolizmasında oksijen gereksinimi olduğundan solunum cihazına bağlı olan veya yeterli oksijen sağlanamayan hastalarda
 • Endojen olarak üretilen laktatın yeterince metabolize edilememesine bağlı olarak oluşan laktik asidozda
 • Bikarbonatın  tampon  etkisinin hemen  gözlenebileceği metabolik asidoz tablosunda
 • Laktat bazlı solüsyonların kullanımı ilave  laktat yüklemesiyle sonuçlanacağı için yüksek değişim oranları gerektiren SRRT vakalarında

Zaman sizin için önemli olduğunda, doğru tasarım işinizi kolaylaştırır. Örneğin multiBic® kolay kullanım için dizayn edilmiş çapraz açış dikişi ile çift bölmeli torba. Çok yönlü gaz bariyeri  kullanıma hazır bikarbonat solüsyonunun stabil kalmasına yardımcı olur ve 48 saat kullanım süresine olanak sağlar.

Bir bakışta multiBic®

İki bileşenin homojen karıştırılması ile %100 bikarbonat tamponlu hemofiltrasyon solüsyonu
Her zaman doğru solüsyon 4 farklı potasyum konsantrasyonu
Artmış solüsyon stabilitesi, 48 saate kadar kullanılabilir Geliştirilmiş gaz bariyeri
Daha kolay kullanım Çapraz  açış dikişli torba geometrisi
PVC, latex ve DEHP içermez, çevre dostudur 'biofine' materyalden üretilmiştir
Kolay izlem Renksiz, şeffaf folyo sayesinde
Kolay taşıma Yeni, konforlu tutma yeri sayesinde
İlaç ekleme olanağı Enjeksiyon portu

multiPlus

multiPlus solüsyon torbası

multiPlus – fosfatlı SRRT solüsyonu

Hipofosfatemi oluşumunun önlenmesi

Böbrek yetmezliğinin fosfat içermeyen diyaliz solüsyonlarıyla tedavisi serum fosfat konsantrasyonunda önemli bir azalma ile sonuçlanır ve  fosfat takviyesi gerektirir. Hipofosfatemi gelişimi fosfat içeren diyaliz solüsyonunun kullanımıyla önlenebilir. Bu şekilde renal replasman tedavisinin verimliliği için ayrı bir fosfat  takviyesi gerekmez. Böylece  takviye fosfat miktarının fazla veya az olmasına  bağlı komplikasyonlardan kaçınılmış olur2. Fosfat içeren bir diyaliz solüsyonu  fosfatın dışardan ilavesine tercih edilmelidir3.

Septik ve cerrahi yoğun bakım hastalarının mortalite oranları
Septik ve cerrahi yoğun bakım hastalarının mortalite oranlarının hipofosfatemi ile ilişkisi

Septik ve cerrahi yoğun bakım hastalarının mortalite oranları üzerine araştırmalar şiddetli  hipofosfateminin mortalite için bir prediktör olduğunu göstermiştir. İki grup hastadan,  hipofosfatemi olan hastalar, normal serum fosfat değerlerine sahip hastalara kıyasla büyük oranda daha fazla mortaliteye sahiptir4,5. Cerrahi  Yoğun  Bakım Hastalarının %28.8’inde cerrahi işlem sonrası hipofosfatemi gelişmiştir4. Daha düşük serum fosfat seviyelerine sahip erken dönem sepsis hastalarında kardiyak aritmi gelişim riski daha yüksektir6.

Bir bakışta multiPlus

 • Serum fosfat konsantrasyonunun fizyolojik aralıkta tutulması
 • Hipofosfatemi gelişimini önler ve serum fosfat konsantrasyonunun normalizasyone eder
 • Fosfat ve glikoz metabolik süreçler için enerji bakımından zengin bileşenlerin yeterli olarak sunulmasını sağlar
 • Güvenilirlik ve maliyet etkinlik – ek fosfat ikamesi gerekmez
 • 5 litre çift bölmeli  torba ile kolay kullanım

multiLac®

multiLac® – Laktat içeren diğer hemofiltrasyon solüsyonlarından farklı

Bir bakışta multiLac® 5 litrelik torba
Net bir çizgi dört farklı potasyum konsantrasyonu sayesinde
Daha az torba değişimi 5 litrelik torba sayesinde
PVC, latex ve DEHP içermez, çevre dostudur Biofine® folyo kullanımı sayesinde
Yaygın kullanılan SRRT cihazlarına uygundur Torba halkaları, konnektörleri ve tasarımı sayesinde
Düşük kontaminasyon riski, kullanımı kolay Mavi HF konnektörü sayesinde
SRRT-uygun hemofiltrasyon solüsyonu Optimize kompozisyonu sayesinde
multiLac® solüsyon torbası
multiLac® solüsyon torbası

Reçete bilgisi

multiBic® solüsyonu için kısaltılmış Reçete Bilgileri
İlgili İçerik
multiFiltrate Acute Therapy System

Optimal tedavi seçiminiz

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148

2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944

3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266

4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831

5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72

6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438