İçeriğe atla

SRRT ve Plazmaferez için filtreler

EMiC®2 filter

Heparin ve bölgesel sitrat antikoagülasyonu için uygundur

 • Buhar sterilizasyonu
 • Uzun filtre ömrü
 • Mükemmel biyouyumluluk
 • Minimal kan sızıntı riski ile sağlam fiberler
 • Hasta gereksinimlerini karşılamak için farklı filtre yüzey alanları 

Temel özellikler

NLINE buhar sterilizasyonu

INLINE buhar sterilizasyonu sürecinde, fiberler 15 dakika boyunca 121°C sıcaklıkta, steril buharla sürekli olarak durulanır ve sonrasında kurulanır. Bu süreç:

 • Diyalizerleri kalıntılardan arındırır
 • Tanımlanan membran özelliklerini korur
Kapiller

Önemli bir güvenlik özelliği tüm filtrelerde yalnızca steril su ve steril filtrelenmiş hava ile %100 sızıntı testinin yapılmasıdır. Bu, yalnızca Fresenius Polysulfone® membranın özel yapısı ve gliserin gibi gözenek dolduran ajanların kullanılması  ile mümkündür.

Membranın ilk üretim aşamasından filtre aşamasına kadar olan tüm süreçler birbiriyle ilişkilidir. Bu durum en yüksek kalite standardıyla sağlanmaktadır.

Ultraflux®

AVpaed,  AV400S, AV600S ve AV1000S filtreler  farklı yüzey alanlarına sahip olmakla birlikte aynı güvenilir membrandan yapılmıştır. Albümin gibi temel plazma proteinleri ve hücresel kan bileşenleri muhafaza edilirken moleküler ağırlığı yaklaşık 30 kDa’ya kadar olan maddeler uzaklaştırılır.

Ultraflux® EMiC®2’nin fiberleri orta büyüklükteki moleküllerin klirensini artırmak üzerine optimize edilmiştir.

Bir bakışta Ultraflux® EMiC®2:

 • Yüksek geçirgen gözenekler ve yaklaşık 40kDa’a kadar olan molekülleri uzaklaştırma özelliği
 • Rabdomiyolizde miyoglobinin, sitokinlerin, interlökinler ve sepsiste artan diğer faktörlerin artmış klirensi
 • Uzaklaştırma katsayısı eğrisinin glomerüler bazal membrana benzer özellikte olması
 • Fizyolojik böbrek fonksiyonuna daha yakın

plasmaFlux®

 • P1dry ve P2dry plazma filtrelerinin kuru olma özelliği sayesinde kolaylaştırılmış kurulum
 • Moleküler ağırlıkları iki milyon Daltonu aşan protein bileşenlerinin bile serbest geçişi
 • Kan hücrelerinin tutulumu
 • Çift katmanlı membran kan hücrelerinin ince gözenekleri tıkamasını engelleyen seyrek ağlı topolojiye sahiptir
 • Yüksek oranda biyouyumlu Fresenius Polysulfone®
EMiC®2 filtre ve Ci-Ca® modülü

EMiC®2

Orta büyüklükte moleküllerin daha iyi uzaklaştırılması

Orta büyüklükteki  moleküllerin uzaklaştırılması için EMiC®2 filtre:

 • Artmış orta büyüklükteki molekül klirensi
 • ~ 40 kDa eşikGeliştirilmiş dalgalı halo fiber tasarım
 • Süzme katsayısı eğrisi glomerüler bazal membranı yakından taklit eder
 • Büyük ölçüde korunan albümin seviyeleri
 • Düşük kan akımlarında bile yüksek etkinlik
Süzme katsayılarının şematik gösterimi
Süzme katsayılarının şematik gösterimi

Ultraflux® EMiC®2 membranın yüksek geçirgenliği ve sabitlenmiş eşik değeri modern membran teknolojisine fayda sağlamıştır.

Tip Yüzey alanı Dolum hacmi
Ultraflux® EMiC®2 1.8 m2 130 mL

Ultraflux® AV

INLINE buhar ile steril edilmiş Fresenius Polysulfone® Filtreler

Ultraflux® filtreler sürekli renal replasman tedavisi için özel olarak tasarlanmış Fresenius Polysulfone® membranından yapılmıştır. Bu membran ile moleküler ağırlığı yaklaşık 30kD’ye kadar olan molekül uzaklaştırılır. Albümin gibi plazma proteinleri, diğer büyük moleküller ve hücresel kan bileşenleri muhafaza edilir. Bu membranın filtrasyon özellikleri doğal insan böbreğinin fonksiyonlarına daha yakındır.
Yüksek mekanik stabilite ve mükemmel filtre ömürleri nedeniyle, Ultraflux® filtreler AV paed, AV 400S, AV 600S, AV 1000S tüm sürekli renal replasman tedavilerinde kullanılabilir.

Ultraflux® filtrelerdeki geniş iç lümen ve fiberlin ince duvar kalınlığı, akış geometrisini artırır ve şu avantajları sağlar:

 • Fiberlerdeki düşük akış direnci sürtünmeyi ve shear stresi azaltır
 • Yüksek sıvı değişim imkanı sınırsız ultra-filtrat akışı sağlar
 • Mükemmel filtre ömrü
Tip Yüzey Alanı Dolum hacmi
Ultraflux® AV400S 0.75 m2 52 mL
Ultraflux® AV600S 1.4 m2 100 mL
Ultraflux® AV1000S 1.8 m2 130 mL
Ultraflux® AVpaed 0.2 m2 18mL, luer-lock diyalizat ve filtrat portları
plasmaFlux® - P1dry/P2dry

plasmaFlux®

plasmaFlux® - P1dry/P2dry

Çift katmanlı membran yapısına sahip INLINE buhar ile steril edilmiş kuru plazma filtresi ve modellenmiş membran topolojisi:

 • Filtrenin kuru olması, kısa yıkama işlemi ile daha kısa sürede kurulum sağlar
 • Özellikli porlar immünoglobülinler ve lipoproteinlerin yanında moleküler ağırlıkları iki milyon Daltonu bile geçen diğer büyük moleküllü gibi protein bileşenlerine serbest geçiş sağlar
 • Membranın kanla temas yüzeyi kan hücrelerinin ince gözenekleri bloke etmesini engelleyen seyrek ağlı bir topolojisine sahiptir; bu sayede düşük TMP’de mükemmel süzme katsayısı ile stabil bir filtrasyon işlemi uygulanabilirKan hücrelerinin membrandan geçişi engellenir
 • Fiberler içerisindeki yüzey katmanı ikinci bir homojen, ince gözenekli katmanla çevrili ve stabilizedir
 • Fresenius Polysulfone® membran mükemmel biyouyumluluk sunar

P1dry/P2dry plazmafiltrenin iki katmanlı membran yapısı

Plazmafiltrelerin elektron mikrografı
Sol: Hollow fiberin içerisinden  P1dry/P2dry kapillerin elektron mikrografı. Sağ: Çift katmanlı membranın iç yüzeyi ve kesitinin görüntülenmesi için büyütülmüştür.
İlgili İçerik
multiFiltrate Acute Therapy System

Optimal tedavi seçiminiz