İçeriğe atla

Adapte APD (aAPD)

Adapted APD görünümü

Fischbach ve çalışma arkadaşları, aAPD'nin aynı zamanda daha iyi kaynak ve sonuçlar sunduğunu belirtiyor1

  • Reçete formülizasyonu kolaydır.
  • Mevcut kaynakları verimli kullanır.
  • Potansiyel olarak PD tedavisinin süresini uzatır.

Yeterlilik hedeflerine erişebilme

aAPD yaklaşımı Fischbach M. ve ark. tarafından önerilmiştir.1 aAPD, kısa süreli beklemeler ve az dolum hacimleri ile uzun süreli beklemeler ve daha fazla dolum hacimleri komut dizisiyle bir PD seansında ultrafiltrasyon ve klirens yükseltilebilir.  Absorbe edilen her gram glikoz için elde edilen kanı saflaştırma ve ultrafiltrasyon, aAPD'de cAPD'ye kıyasla daha yüksekti.1

PD’nin zorlukları – Yeterlilik hedeflerine ulaşma

PD’de ultrafiltrasyon ve klirens için yeterlilik hedeflerine ulaşmak zordur. Fischbach ve ekibinin görüşleri, uzun bekleme süreleri ve daha büyük dolum hacimleri solüt klirensini artırırken, daha kısa bekleme süreleri ve daha az dolum hacimlerinin ultrafiltrasyon verimliliğini artırdığı yönündedir.1 Öne sürülen bu stratejide, bir PD seansında, iki hedefi iyileştirme potansiyeline sahip olabilir. 

Araştırma sonuçları aAPD'nin etkinliğini desteklemektedir

Fischbach M. ve ark.1 tarafından yapılan randomize, prospektif, çapraz ve çok merkezli bir çalışmada sonuç analizine 19 hasta dahil edilmiştir. 

Fischbach çalışması aAPD efektifliğini destekler 1

Fischbach M. ve ark.1 randomize, prospektif, çapraz geçişli, çok merkezli bir çalışma yürütmüştür. Son analize 19 hasta dahil edildi.

Figure 2: Modified cAPD graphic following Fischbach M. et al., 2011 (page 3)1
Figure 3: Modified aAPD graphic following Fischbach M. et al., 2011 (page 3)1

Çalışma, farklı zamanlar ve dolum hacimleri ile UF ile klirensi ayrı ayrı hedefleyen cAPD kanıtı sağlar, metabolik yükte bir azalma ile diyaliz yeterliliğini iyileştirebilir1

Araştırma sonuçları geleneksel APD ile karşılaştırıldığında; farklı bekleme süreleri ve dolum hacimleriyle UF ve klirens ayrı olarak hedeflendiğinde metabolik maliyette azalmaya karşın diyaliz etkinliği artmıştır.1

45 gün sonra karşılaştırma

Şekil 4: Fischbach, M. ve ark., 2011'in (sayfa 7) çalışma verilerine dayanarak oluşturulan şekil, 45 gün sonra ortalama günlük UF ve sodyum uzaklaştırılmasını karşılaştırır, şunu gösterir: aAPD için daha iyi UF (+100 ml/seans) ve sodyum giderme (+14 mmol/seans)1
Figure 4: figure created based on study data of Fischbach, M. et al., 2011 (page 7) comparing mean daily UF and sodium removal after 45 days, showing better UF (+100 ml/session) and sodium removal (+14 mmol/session) for aAPD1

Absorbe edilen glikoz açısından aAPD ile daha yüksek klirens 1

Şekil 5: Fischbach'ı takip eden değiştirilmiş grafik. ve diğerleri, 2011 (sayfa 6) geliştirilmiş sodyum uzaklaştırma ve aAPD için klirensi gösterir 1

Fischbach ve ark. tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarının özeti1

Hastaya faydaları

  • Geliştirilmiş
  • Daha iyi sodyum uzaklaştırılması
  • Düşük kan basıncı
  • Teşvik edici klirens: üre, kreatinin, fosfat
  • Azaltılmış metabolik yük 
     

Klinik değerler

Mevcut tedavi kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır: cAPD'ye kıyasla aynı, düşük glikoz konsantrasyonu, sıvı hacmi ve tedavi süresi ile daha iyi ultrafiltrasyon ve klirens

İlgili İçerik
sleep•safe cihazı

Daha güzel bir gün için kaliteli bir gece uykusu

Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8