İçeriğe atla

Periton diyalizinde sıvı kontrolü

Filtre tutan doktor

Sıvı durumunu değerlendirmek ve düzeltmek için pratik bir yol

  • Sıvı durumunu kolayca değerlendir ve trendi tanımla
  • Terapötik değişiklikleri önceden yap
  • Daha geniş bir yelpazedeki pratik hacim kontrol araçlarını zahmetsizce kullan

Temel özellikler

Hacim kontrolü – daha iyi bir sıvı kontrolü için üç adım

daha iyi bir hacim kontrolü için adımlar
BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü
BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü

Durumu ve trendi değerlendir.

Sıvı durumunu rutin olarak değerlendirin

Kullanımı kolay BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü, hastaların rutin değerlendirmesine güçlü bir katkı sağlar ve önde gelen PD merkezlerinde standart olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Aşırı hidrasyon miktarının belirlenmesi yoluyla gerçek sıvı durumunun daha hassas bir resmini sunan bu en son teknoloji, hastalarınızın sıvı durumunu daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Sıvı durumunun trendini analiz edin

BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü zaman içerisinde sıvı durumundaki değişiklikleri ve trendleri sürekli olarak izlemek için etkili bir şekilde kullanılabilir. Trend analizi siz ve çalışanlarınız tarafından tedavi üzerine karar alırken önemli bir geribildirim ve rehberlik sağlayabilir.1

Farkındalığın bir sonucu olarak sıvı durumunda iyileşme2

Sıvı durumunda iyileşme
Grup1: Hastalar ve birincil hemşireleri hidrasyon durumu konusunda bilgilendirilmedi. Grafikler orijinal yayından uyarlanmıştır. 
Volume status improvement
Grup 2: Hastalar ve birincil hemşireleri hidrasyon durumu konusunda bilgilendirilmedi.

Önce sıvı alımını değerlendirin

Sıvı dengesizliği nedenlerinin değerlendirilmesinde, ilk önce düzeltilebilir nedenlerin taranması zorunludur. Sıvı alımındaki herhangi bir iyileşme, sıvı dengesinin düzelmesine yardımcı olur.

Farkındalığın gücünü daha iyi hasta uyumu için kullanın. P3 volum kontrolü çalışanlarınız için kolay ve hatta hastalarınız için daha kolay bir yaklaşımı önermektedir.

Sıvı alımına uyumu iyileştirin

BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü ile gerçekleştirilen randomize kontrollü bir araştırma kesin sonuçlar ortaya koydu. Üç aylık takip sonucunda BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü ile sıvı durumları hakkında bilgi sahibi olan hastalarda büyük oranda daha iyi hacim kontrolü sağlandı. Sonuç olarak yalnızca hasta farkındalığını artırarak aşırı sıvı fazlalılığı (overhidrasyon) vakaları azaltıldı.2

Çıktıları optimize edin

Adapted APD, hem UF hem de klirens sürecini destekler.

Daha yüksek UF3

Daha yüksek UF
APD–C:Geleneksel APD
APD-A:Adapted APD Grafikler orijinal yayından uyarlanmıştır.   

Daha yüksek sodyum uzaklaştırması3

Daha yüksek sodyum uzaklaştırması
Daha yüksek sodyum uzaklaştırması3
APD–C: Geleneksel APD
APD-A: Adapted APD

Adapted APD

Kısa ve uzun bekleme süreleri ile düşük ve daha fazla dolum hacimlerini birleştirerek adaoted APD diyaliz seansı boyunca glikoz absorpsiyonunu azaltırken ek bir zaman ve maliyet gerektirmeden UF ve klirens sürecini destekler.3  

Çıktının maksimizasyonu için RRF ve UF’nin sağlanması
RRF sıvı uzaklaştırılması için önemlidir. Araştırmalar geleneksel PD sıvılarına kıyasla minimal GDP PD sıvılarını kullanan hastalarda RRF’nin daha uzun süre korunduğunu doğrulamıştır.4,5

Minimal GDP PD sıvıları periton zarına kronik maruziyetin zararlı etkilerini azaltmaya ve membranın daha uzun süre çalışmasına yardımcı olabilir. 6,7,8

RRF’nin korunması üre uzaklaştırılması ve sıvı durumunun düzenlenmesi için önemlidir. Böylelikle minimal GDP sıvılarının kullanımı hastanızın sıvı yönetiminin önemli bir parçası olabilir.

Çalışmalar

EuroBCM Araştırması - PD’de övoleminin korunması

EuroBCM Araştırma sonuçları1

6 ülkede 28 merkezden toplam 639 hastada:

  • %40 normohidre
  • %7 dehidrate
  • %53 aşırı hidreydi

Sıvı durumunda dikkat edilecek önemli faktörler:

  • UF, tek başına hastaların sıvı durumunun değerlendirmesinde yanıltıcı olabilir.
  • Sıvı durumu genel olarak zaman içerisinde alım ve uzaklaştırma dengesinin bir sonucudur. Hastanın sıvı durumunu iyileştirmek için sıvı durumu trendini izleyebilmek amacıyla her iki taraf da kontrol edilmelidir.
  • Kan basıncı sıvı durumunun değerlendirilmesi için yanıltıcı bir parametre olabilir ve yanlış tedavi kararlarının verilmesine sebebiyet verebilir.

Sıvı durumu genel olarak zaman içerisinde giriş ve çıkış dengesinin bir sonucudur.

Sıvı Durumu dengesi
İlgili İçerik
Transparan mavi bir adamın silüeti

Hastanızı koruyun

Adapted APD görünümü

Aynı girdiyle daha fazlasını başarmak

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148

2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.

3  Fischbach M, Issad B, Dubois V, and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.

4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.

5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.

6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.

7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.

8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.