Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

5008S CorDiax

HDF Pompası

HighVolumeHDF, en az HD kadar kolay

  • AutoSubplus – HighVolumeHDF için replasman hacmini otomatik olarak maksimize eder.
  • Ven Erişim Monitörü (VAM) – ven yolunun optimize takibi
  • Kolay kullanım
  • Verimli ve sürdürülebilir

HighVolumeHDF tedavisi

HighVolumeHDF — kardiyoprotektif hemodiyalizde bir standart

AutoSubplus — HighVolumeHDF için replasman

Mixed HDF’yi mümkün kılan iki replasman pompasına yakından bakış
MIXED HDF’yi mümkün kılan iki replasman pompası

Anlamak ve süreklilik fark yaratır

Diğer sistemler transmembran basıncını (TMP) belirlenen zaman aralıklarında kontrol eder ve ayarlarken, AutoSub plus mevcut durumu dakikada birkaç kez doğrudan filtre içerisinden ölçer ve değerlendirir. Bunun arkasındaki yenilikçi teknoloji basınç darbelerinin dinamik sinyal analizine dayanır. Sonuç olarak, herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerektirmeden replasman hacimleri bireysel olarak maksimize edilebilir.

Emniyet güven yaratır

Ven Erişim Monitörü (VAM) - Ven yolun optimize takibi

Bir alarm çalmışsa, kan pompası hemen durdurulur ve ven klempi kapatılır. Bununla, kritik basınç değişikliklerine uygun tepki için hemşirelik personeline daha fazla zaman verilmesi hedeflenir.

Kolay kullanım

ONLINEplus – iş yükünü azaltır, kullanımı artırır

Kan setleri

Verimli ve sürdürülebilir

İlgili İçerik

1 In accordance with ISO 23500:2011 and ISO 11663:2009
2 Safety advice: It is recommended that you stock sodium chloride in case it might be required