Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

FX CorDiax

FXCorDiax100

Diyaliz için tasarlandı, kardiyak fonksiyonları  korumak için geliştirildi.

 • Orta büyüklükteki moleküllerin etkin uzaklaştırılması
 • INLINE buhar sterilizasyonu
 • Düşük yıkama hacmi

Temel özellik

Orta büyüklükteki moleküller için yüksek seçici geçirgenlik

Yeni FX CorDiax, FX-class® serisinin en etkili diyalizeridir. FX CorDiax’ın temeli, Helixone® membranın geliştirilmesiyle elde edilen Helixone® plus membrandır. Geliştirilmiş fiber tasarımı, hayati öneme sahip albüminlerin kaybını önlerken 2 subtitle of β -mikroglobulin (2 subtitle of β ) gibi orta büyüklükteki moleküllerin daha iyi uzaklaştırılmasını sağlar. Yüksek 2 subtitle of β düzeylerinin daha yüksek mortalite riski ile ilişkili olması nedeniyle, FX CorDiax High-Flux diyalizerlerin veya hemodiyafiltrelerin kullanımı, olası en iyi tedavi sonuçlarına ulaşılmasını kolaylaştırır.

İyileştirilmiş membran yapısı

Membran direncinin azaltılması ile geniş orta büyüklükteki molekül yelpazesinin yanı sıra fosfat gibi düşük molekül ağırlıklı maddelerin de uzaklaştırılması iyileştirilmiştir.

Helixone®plus membran
Helixone®plus membranın iç yüzeyi ve destek bölgesine yakından bakış

İyileştirilmiş membran yapısının faydaları

Serum albümin gibi yararlı maddelerin kaybı önlenirken orta büyüklükteki moleküllerin önemli ölçüde daha iyi uzaklaştırılması

Buharla gelen saflık

Teknoloji

Fiber tasarımındaki gelişmeler üremik toksinlerin daha iyi uzaklaştırılmasını sağlar

Üstün tasarım

Birçok teknolojik gelişme; performansı, güvenliği ve kullanımı iyileştirilmiş ve optimize edilmiş FX-class® diyalizerlerin ayırt edici ve fonksiyonel özelliklerinin oluşturulabilmesi için bir araya getirilmiştir:

 • Daha düzenli diyalizat akışı için diyalizer kabının ve fiber demetinin tasarımı
 • İyileştirilmiş hemodinamikler için geliştirilmiş kan giriş portu

Malzeme ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler, FX CorDiax’ın Helixone®plus membranının duvar yapısının geliştirilmesine olanak tanımıştır.

 • Orta büyüklükteki moleküllerin daha yüksek oranda uzaklaştırılması için daha geçirgen Helixone®plus membranı.
Optimum diyalizat akışıFiberin 3 boyutlu mikro dalgalı yapısı ile sıvının kanallanması önlenir. Böylece diyalizatın, fiber fiber demetindeki her fiberin etrafına düzenli diyalizat akışı sağlanarak, diyalizerin klirens değerleri ve genel performansı iyileştirilir.
Daha iyi hemodinamiklerYandan kan girişi sayesinde diyalizer girişinde daha homojen kan akışı sağlanır; göllenme önlenir. Bu tasarım, temelde kan setinde kıvrılma riskini ortadan kaldırarak, iyileştirilmiş güvenliğe katkıda bulunur.
Geliştirilmiş sürüklemeHelixone®plus membranın destek bölgesinin daha geçirgen yapısı, difüzyon direncini azaltmayı ve sürüklemeye bağlı filtrasyonu artırmayı sağlar. Bu, daha geniş aralıkta üremik toksinlerin, özellikle de orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
Çevreye dostGeliştirilen tasarım, doğrudan işlevselliğin ötesine geçmesi ve çevreye olumsuz etkisinin az olması gerekir. FX-class®diyalizerler, polikarbonat gövdeye sahip olan diğer diyalizerlerden daha hafiftir ve üretiminde çevreye dost plastikler kullanılmıştır. Bu, daha az malzeme, daha az paketleme, taşınması için daha az yakıt ve daha temiz atık yönetiminin bir sonucu olarak daha düşük karbon salınımı anlamına gelir. 
FX-class® diyalizer tasarımı
FX-class® diyalizer tasarımı

Orta büyüklükteki moleküllerin optimum uzaklaştırılması

HD için fiber tasarımı

Fiber iç çapının küçültülmesinin faydaları

HD fiberlerin tasarımı

 • Hollow fiberlerin küçük iç çapa sahip olması, kan ve diyalizat bölmelerinin arasındaki basınç farkını artırır.
 • Sonuç olarak vitamin 12B, inulin, 2β-mikroglobulin ve miyoglobin gibi orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılması artar. 1
 • Membranın destek bölgesindeki yapısal düzeltmelerle birlikte artan basınç farkı, özellikle FX CorDiax ile High-Flux diyaliz yapıldığında difüzif taşımaya ek olarak konvektif taşımada da iyileşmeler sağlar.

FX CorDiax hemodiyafiltre

Daha iyi akış koşulları için artırılmış fiber lümeni

 • İç çapın büyümesi, hollow fiber içerisinde basınç düşüşünün azalmasına neden olur.
 • Diyalizerin kapiler çapı performans ve tedavi kalitesini etkileyebilir.
 • HD filtrelerin çapı 185 μm  iken Hemodiyafiltrelerin iç çapı 210 μm’dir.
 • HDF tedavisinde daha büyük çap, daha yüksek konvektif hacimlere imkan vererek iyileştirilmiş akış koşulları sağlar.2

FX CorDiax hemodiyafiltrelerin genişletilmiş fiber lümenlerinin faydaları

Performans veri

FX CorDiax High-Flux Diyalizerler ve Hemodiyafiltrelerin süzme katsayıları

FX CorDiax High-Flux Diyalizerler

FX CorDiax Hemodiyafiltreler

Çalışmalar

“... hastaların FX 60 diyalizerler yerine online hemodiyafiltrasyon ve FX CorDiax60 ile tedavi edilmesi albümin kaybında klinik olarak anlamlı değişikliklere yol açmazken orta büyüklükteki moleküllerin uzaklaştırılma oranlarında önemli derecede artış gözlenmiştir”

Maduell ve ark.

Postdilüsyon HDF tedavisinde FX CorDiax 100 diyalizerlerin kullanımı, FX 100 ve Polyflux® 210H diyalizerlere göre β2-mikroglobulinin önemli oranda daha yüksek uzaklaştırılması ile sonuçlanmıştır. Albümin kaybı düşüktür ve diğer tüm diyalizerlere benzerdir.4

Postdilüsyon HDF tedavisinde albümin kaybının karşılaştırması

(QB = 300ml/dak, QD = 800ml/dak, QS = 800ml/dak)4

FX Cordiax broşürünü indirin

İlgili İçerik

1 Dellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.
2 Vega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.
3 Maduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.
4 Bock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.