Kapat
Ülke websiteleri:

HighVolumeHDF®

HighVolumeHDF® - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF®, Fresenius Medical Care demektir

·       Reduced mortality risk

·       Best use of resources

Lower overall treatment costs

  • Azalmış mortalite riski
  • CorDiax ürün yelpazesi ile kaynakların optimum kullanımı
  • Daha düşük genel tedavi maliyetleri
  • Faydalar
  • Sözden kanıta
  • Çalışma
  • Ürün

Tedavi avantajları

HighVolumeHDF® ile daha düşük mortalite riski

HighVolumeHDF® — en gelişmiş ve maliyet - etkin tedavi

CorDiax ürün yelpazesi ile kaynakların optimum kullanımı

HighVolumeHDF® — daha düşük toplam tedavi maliyeti

Sözden kanıta

Her bir diyaliz hastası için mümkün olan en iyi sonuçları elde etme konusundaki taahhütlerimiz hemodiyafiltrasyona (HDF) olan tutkumuzun ana unsurlarından biridir. Bu tutku, HDF’in her hasta için en iyi tedavi olduğu inancımıza dayanmaktadır.

HDF’ye olan inancımız artık bilimsel topluluklar tarafından paylaşılmakta ve kanıtlarla desteklenmektedir. Son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalar halihazırda HDF’in faydalarını doğrulamıştır8,9,11,12. En son Katalan high-volume HDF çalışması8 bu tedavinin faydalarını doğrulayan bir diğer araştırmadır. Önemli ölçüde geliştirilmiş hasta sonuçları için ikna edici bilimsel kanıtların 5008 CorDiax’ın basit ve güvenilir kullanımı ile birleşimi, HighVolumeHDF®’e hemen şimdi geçmek için ikna edicidir.

Bu yüzden 30 yılı aşkın süredir Fresenius Medical Care, HighVolumeHDF® tedavisinin mükemmel bir biçimde uygulanmasını destekleyen CorDiax ürün yelpazesine giden yolda Kardiyoprotektif Hemodiyaliz ürünleri geliştirmektedir.

HDF’e bağlılık öyküsü

Hemodiyafiltrasyondan HighVolumeHDF®’e

HDF iki prensibi birleştiren bir renal replasman tekniğidir – difüzyon ve konveksiyon. Konvektif süreç, bol miktarda plazma suyunun membran boyunca ultrafiltrasyonuna dayanır. Bu, küçük moleküllerin difüzif transportuna ek olarak konveksiyona bağlı daha büyük çözünen maddelerin de etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.

Sıvı dengesini korumak için, ideal olarak diyalizer sonrası, post-dilüsyon HDF olarak adlandırıldığı şekilde, ek ultrafiltrasyon hacmini hastaya geri vermek gerekir.

Hemodiyafiltrasyonda hacim önemlidir

Katalan HighVolumeHDF Çalışması

Artmış Sağkalım

Daha iyi hasta sağlığı

Azalmış tedavi maliyeti

Çalışmanın detayları8

Sempozyum özeti

EDTA Sempozyum özetini indirin

PDF , 418.3 KB

EDTA Sempozyum özetini indirin

PDF , 418.3 KB

EDTA Sempozyum özetini indirin

PDF , 418.3 KB

HighVolumeHDF® Fresenius Medical Care demektir

5008 CorDiax ve 5008S CorDiax: standart olarak HighVolumeHDF®

FX CorDiax Hemodiyafiltreler: tasarımıyla üstün

Online Saflaştırma Basamakları (OSB): Akıllı su kalitesi yönetimi

İlgili İçerik

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.
3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.
5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation, advanced access published Jan 18, 2011.
6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.
7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.
8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.
9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.
10 Pedrini, LA. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93