Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF, Fresenius Medical Care demektir

  • Azalmış mortalite riski
  • CorDiax ürün yelpazesi ile kaynakların optimum kullanımı
  • Daha düşük genel tedavi maliyetleri

Faydalar

Tedavi avantajları

HighVolumeHDF ile daha düşük mortalite riski

HighVolumeHDF — en gelişmiş ve maliyet - etkin tedavi

CorDiax ürün yelpazesi ile kaynakların optimum kullanımı

HighVolumeHDF — daha düşük toplam tedavi maliyeti

Sözden kanıta

Her bir diyaliz hastası için mümkün olan en iyi sonuçları elde etme konusundaki taahhütlerimiz hemodiyafiltrasyona (HDF) olan tutkumuzun ana unsurlarından biridir. Bu tutku, HDF’in her hasta için en iyi tedavi olduğu inancımıza dayanmaktadır.

HDF'ye olan inancımız şu anda bilim çevrelerinde yaygın olarak paylaşılıyor ve kanıtlarla destekleniyor. Son yıllarda birçok yayın HDF'nin faydalarını halihazırda doğrulamıştır. 8,9,11,15 Katalan yüksek hacimli HDF çalışması8, bu tedavinin yararları için birikerek kanıt sağlar. 5008 CorDiax'ın basit ve güvenilir kullanımı ile birlikte önemli ölçüde geliştirilmiş hasta sonuçları ve ikna edici bilimsel kanıtlar, şimdi HighVolumeHDF'e geçmek için güçlü ve etkili nedenlerdir.

Bu yüzden 30 yılı aşkın süredir Fresenius Medical Care, HighVolumeHDF tedavisinin mükemmel bir biçimde uygulanmasını destekleyen CorDiax ürün yelpazesine giden yolda Kardiyoprotektif Hemodiyaliz ürünleri geliştirmektedir.

HDF’e bağlılık öyküsü

Hemodiyafiltrasyondan HighVolumeHDF’e

HDF iki prensibi birleştiren bir renal replasman tekniğidir – difüzyon ve konveksiyon. Konvektif süreç, bol miktarda plazma suyunun membran boyunca ultrafiltrasyonuna dayanır. Bu, küçük moleküllerin difüzif transportuna ek olarak konveksiyona bağlı daha büyük çözünen maddelerin de etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.

Sıvı dengesini korumak için, ideal olarak diyalizer sonrası, post-dilüsyon HDF olarak adlandırıldığı şekilde, ek ultrafiltrasyon hacmini hastaya geri vermek gerekir.

Hemodiyafiltrasyonda hacim önemlidir

Çalışma

Katalan HighVolume HDF Çalışması8

Artmış Sağkalım

Konvansiyonel yüksek akımlı hemodiyalizde tutulan hastalarla karşılaştırıldığında, yüksek verimli postdilüsyon için online hemodiyafiltrasyona randomize edilen hastalarda, tüm nedenlere bağlı mortalite anlamlı derecede düştü.

Daha iyi hasta sağlığı

Azalmış tedavi maliyeti

Çalışmanın detayları8

Çalışmanın amacı:
Hasta sağkalımı üzerine online hemodiyafiltrasyonun hemodiyalize etkisinin karşılaştırılması.

Çalışmanın tasarımı:
Katalan Nefroloji Derneği tarafından desteklenen çok merkezli, ileriye dönük randomize kontrollü bir çalışma.

Çalışma bitiş noktaları:
Ana sonlanım noktası, tüm nedenlere bağlı ölüm iken, ikincil sonlanım noktaları, kardiyovasküler mortalite, tüm nedenlere bağlı hastaneye yatış, tedavi toleransı ve laboratuvar verilerini içerir.

Hastalar:
906 kronik hemodiyaliz hastası hemodiyaliz (n=450) ve yüksek-hacimli post dilüsyon online hemodiyafiltrasyon (n=456) gruplarına randomize edilmiştir.

Araştırma bilgileri için

Ürün

HighVolumeHDF Fresenius Medical Care demektir

5008 CorDiax ve 5008S CorDiax: standart olarak HighVolumeHDF

FX CorDiax Hemodiyafiltreler: tasarımıyla üstün

Online Saflaştırma Basamakları (OSB): Akıllı su kalitesi yönetimi

İlgili İçerik

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.
3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.
5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.
7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.
8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.
9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.
10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93
13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.
14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.
15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.