Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

Pediyatrik hemodiyaliz

Çocuk hasta ile hemşire

5008 CorDiax Paed tedavi sistemi – pediyatrik hastalar için çözümler

 • Büyüme ve kardiyovasküler sağlık hedeflenir.
 • Çocuklar için yüksek verimli HDF tedavisini ulaşılabilir hale getirir.
 • Kanıtlanmış sistem mümkün olan en yüksek güvenlikle çalışır.

Hemodiyaliz – Büyüme ve kardiyovasküler sağlık hedeflenir

Hemodiyafiltrasyon (HDF) – Önerilen yol haritası

Fresenius Medical Care — 5008 CorDiax pediyatrik ekran koruyucu
5008 CorDiax —pediyatrik versiyon

Hemodiyafiltrasyonun (HDF) çocuklarda kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve büyümeyi desteklemek için en etkili yol olduğuna dair kanıtlar artmaktadır.2,3,4

5008 CorDiax Paed cihazı yüksek oranda etkili HDF tedavisini çocuklar için mümkün hale getirir.

5008 CorDiax Paed ile Fresenius Medical Care 17 kg ve üzeri genç hastaların tedavisi için kanıtlanmış bir sistem sunar. Sistemin bütün bileşenleri, diyaliz cihazı, kan seti ve diyalizerler bir bütün halinde mükemmel çalışmaları adına testten geçirilmişlerdir.

5008 CorDiax Paed tedavi sistemimiz ile pediyatrik hastalarda HD’ye bağlı zorluklar açısından çözümler öneriyoruz:

 • Düşük hacimlerin yönetimi
 • En iyi tedavi sonucu
 • Tedavi sırasında kendini iyi hissetme
 • Ek güvenlik özellikleri
 • En iyi kullanım ve akıllı aksesuarlar 

Düşük hacimlerin yönetimi

Fresenius Medical Care — Pediyatrik diyaliz cihazı
5008 CorDiax pediyatrik diyaliz cihazı

Düşük hacimlerin yönetimi:

 • Hassas cihaz ayarları ve limitleri
 • Kan akışı vücut ağırlığına göre sınırlandırılır
 • Kan akışına uygun olarak azaltılmış bolus hızı
 • Diyalize yumuşak bir başlangıç için 50ml/dk’ya inebilen kan akışı
 • Adapte edilmiş hava ve mikrokabarcık kaçağı tespit hassasiyeti
 • pediyatrik kullanıcı kurulumu
 • 114ml’ye düşürülmüş dolum hacmine sahip Pediyatrik AV kan seti

5008 CorDiax Paed yazılımı terapötik parametrelerin ve eşiklerin pediyatrik aralıklar dahilinde ayarlanmasını sağlar. Örneğin:

 • Reinfüzyon hacmi 60-480 ml aralığında seçilebilir.
 • Ultrafiltrasyon hızı maksimum 1500ml/sa olacak şekilde sınırlandırılır.
 • Heparin hızı 5-10 ml/sa aralığında seçilebilir.

En iyi tedavi sonucu

Azaltılmış ekstrakorporeal hacimli diyalizerler

Tedavi sırasında kendini iyi hissetme

Ek güvenlik özellikleri

Pediyatrik kullanıma uyarlanmış en iyi ve akıllı aksesuarlar

İlgili İçerik

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.
2
Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.
3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.
4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.