Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

Hekimler için

Hekimler için Renal IT çözümleri

Hekimler için Renal IT çözümleri

  • Otomatik tedavi için çözümler
  • Uzun dönemli dokümantasyon 
  • Tedavilerin ve ilaçların yönetimi 
  • Hasta güvenliğinin desteklenmesi ve daha yüksek kalite

Verilerin toplanması ve analizi

Optimal hasta bakımını desteklemek için tüm ilgili veriler parmak ucunuzda

Optimal hasta bakımını desteklemek için gerekli tüm veriler parmak ucunuzda

Optimal hasta bakımı yalnızca doğru verilerle mümkündür: Bu, yalnızca merkezi klinik yönetim yazılımı kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Verilerin farklı klinik sistemlerden alınmasından tedavi kararına ilişkin raporlara kadar hasta yönetiminizi destekleyen yazılımdır.

Fresenius Medical Care Tedavi Destek Sistemi (TSS) verilerin kolay toplanmasına ve analizine olanak sağlayan Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’nin kalbidir. Tedavi Destek Sistemi hasta reçetelerinin ilaç planlarının, tedavi dokümantasyonun ve laboratuar verilerinin oluşturulması ve yönetimine imkan verir ve farklı diyaliz merkezleri arasında raporlamaya olanak sağlar.

TSS, her hastada diyaliz cihazlarının ön ayarları için ihtiyaç duyulan veriyi sağlar, uzun dönemli tedavi sürecini dokümante eder ve veriler&süreçlerin esnek raporlar ve kapsamlı görünümlerle özelleştirilmiş sunumunu sağlar. TSS planlanan tedavilere hızlı ve kolay bakışa olanak sağlayarak klinik süreçleri yönetir.

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’ni keşfedin

Diyalizde kalite güvence

İlgili İçerik