Ülke websiteleri:

iletişim Veri Bağlantısı (cDL)

TDMS ile dış hastane bilgi sisteminin (HIS) arayüz bağlantısı

TDMS ile dış hastane bilgi sisteminin (HIS) arayüz bağlantısı

  • Hasta verisinin tutarlı kullanımı
  • Faturalama süreçlerini destekler
  • Elektronik hasta kayıt tutulmasında tedavinin dokümantasyonuna olanak sağlar

Bir bakışta

Yöneticiler için avantajlar

Klinik personel için avantajlar

Ayrıntılar

Kaynak optimizasyonu Verilerin birden fazla veritabanında depolanma ihtiyacını ortadan kaldırarak yönetimi kolaylaştırır.
Veri gizliliği Veriler yalnızca güvenli TDMS veritabanında ve HIS’te saklanır.
Şeffaflık İlgili veriler tüm kullanıcıların kendi arayüzlerinde mevcuttur.
Esneklik Standart HIS protokolleri kullanılır ancak yerel sistemlere uyumluluk için yapılandırılabilir.
Ürün sadeliği Minimal bakıma ihtiyaç duyar ve hiçbir özel yükleme gerektirmez.
Optimize tedavi Kapsamlı hasta verilerinin ve tam zamanında laboratuar sonuçlarının geliştirilmiş erişilebilirliği
Optimize hasta güvenliği Elle veri girişinden kaynaklanan hatalar ortadan kaldırılır
Optimize hasta bakımı İdari işleri ayrılan zamanda tasarruf, hasta bakımına daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlar.
iletişim Veri Bağlantısı (cDL) - konsept

Fresenius Medical Care - iletişim Veri Bağlantısı (cDL) broşürü

PDF , 576.5 KB

Fresenius Medical Care - iletişim Veri Bağlantısı (cDL) broşürü

PDF , 576.5 KB

Fresenius Medical Care - iletişim Veri Bağlantısı (cDL) broşürü

PDF , 576.5 KB

İlgili İçerik