Nefroloji Kokpiti

Nefroloji Kokpiti yazılım başlangıç ekranı

TDMS’te kalite güvence aracı

  • Kalite güvence süreçlerini destekler
  • Diyalizle ilgili ana performans göstergelerinin takibi
  • Hem hasta hem de merkez ile ilişkili içeriğe ilişkin tedavi analizleri
  • Hasta bakımı ve klinik yönetiminde etkinlik ve verimliliğin en üst düzeye çıkarılması

Bir bakışta

İlgili İçerik