Kapat
Ülke websiteleri:

Renal IT

Renal IT, merkezde akut veya evde tedavilerin yönetimi için kronik böbrek hastalığı bakımını destekleyen daha verimli, güvenilir ve maliyet etkin yazılım çözümleri sunar. Renal IT, karar aşamasında destek ve analitik öngörü sunar. Renal IT çözümleri için tek durak noktası olmasının yanında, Fresenius Medical Care geniş bir yelpazede yazılım, donanım, kurulum ve sürekli destek sunar.

Kronik böbrek hastalığında Renal IT çözümleri için tıbbi ihtiyaç gereklilik

Kronik böbrek hastalığı HD yönetimi karmaşık ve zordur. Hastalar kırılgandır ve eşlik eden hastalıklara sahiptir. Hemşire ve nefrolog başına tedavi edilen hasta sayısı artmaktadır ve sürekli olarak artmaya devam edecektir.

Diyaliz bakımı yalnızca diyaliz tedavisinden çok daha fazlasıdır

Diyaliz reçetelendirmesi ve uygulanması özel dikkat gerektirir. Kronik böbrek hastalığının yönetiminde diyaliz hastalarına destek için bir sağlık profesyonelleri takımı görev alır. Bu ekip bireysel hasta tedavi planının yönetimi için birçok veri ve bilgiye ihtiyaç duyar. Uygun bir tedavi kararının verilmesi ancak veri ve bilgi tarafından desteklenen büyük resme bakarak olur. Hastaların karmaşıklığı ve kırılganlığı acil ve uygun çözümü gerektirir. Renal IT çözümlerimiz bu zorlukları karşılar.

Renal IT
Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS)

Fresenius Medical Care Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS) – diyaliz merkezleri ve hastanelerdeki bireysel talepler için süreçleri destekleyen esnek bir çözümdür.

Tedavi Monitörü (TMon)

Fresenius Medical Care’in Tedavi Monitörü (TMon) — diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında online dokümantasyon. 5008 CorDiax ve 5008S CorDiax için yatak başı takip.

Tedavi Destek Sistemi (TSS)

Fresenius Medical Care’den Therapy Support Suite (TSS) – hasta reçetelerinin ve ilaç kullanım planlarının, tedavi ve hastaya ilişkin laboratuar verilerine ait dokümantasyonun, diyaliz merkezleri arası raporların yürütülmesi, oluşturulması ve yönetimi.

iletişim Veri Bağlantısı (cDL)

Fresenius Medical Care’in iletişim Veri Bağlantısı (cDL) – Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS) ile mevcut hastane bilgi sistemi arasında kusursuz bağlantı

Nefroloji Kokpiti

Fresenius Medical Care Nefroloji Kokpiti – hasta bakımı ve klinik yönetiminde etkinlik ve verimliliğin en üst düzeye çıkarılması. Renal tedavilerin ortak ana performans göstergelerinde son derece dinamik ve içerik temelli görüntüleme sağlar. Bu bilgi, diyaliz merkezlerinde kalite güvence için oldukça önemlidir.

PatientOnline (POL)

Fresenius Medical Care’in PatientOnLine yazılımı bireyselleştirilmiş PD tedavi yönetimini kolaylaştırır. Tedavi bilgilerine erişilebilirliği geliştirerek klinik karar almayı desteklemek ve takım etkinliğini artırmak için tasarlanmıştır. Kanıta dayalı reçetelendirme modeli ve sezgisel raporlama, daha doğru, kişiye özel tedavi rejimi üreterek PD yeterliliği hedeflere ulaşmada size yardımcı olur.

Klinik Yönetimi

Klinik yönetimi için Renal IT çözümleri kronik böbrek hastalığı hemodiyalizi yönetiminden doğan tıbbi ihtiyaçları karşılar. Tedavi kararları için hasta verisini kullanarak, hasta bakımı ve kalite kontrolde iyileşme sağlanır. Ayrıca sağlık profesyonelleri için zaman tasarrufu yapılır.

Hizmet & Destek

Fresenius Medical Care Hizmet & Destek – Bireysel proje yönetimi, profesyonel kurulum, geniş kapsamlı personel eğitimi ve Renal IT portföyü için kapsamlı problem çözme

Hekimler

Hekimler için Renal IT çözümleri kalite kontrolün yönetiminden doğan tıbbi ihtiyaçları karşılar, verilerin toplanması ve analizinde zaman tasarrufu sağlar.

Hemşireler

Hemşireler için Renal IT çözümleri kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyalizin yönetimi için gerekli tıbbi ihtiyaçları karşılar. Fresenius Medical Care Tedavi Monitörü sağlık profesyonellerinin daha hızlı müdahale etmesi ve hastaların konforu için daha çok zaman ayırmaları anlamına gelir.