Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

Tedavi Destek Sistemi (TSS)

Hekim Fresenius Medical Care Therapy Support Suite (TSS) kullanırken

TDMS Klinik Veri Yönetim Yazılımı

  • Diyaliz tedavi verisinin ortak yönetimi
  • Uzun dönemli tedavi dokümantasyonu
  • Reçete ve cihazların ön ayarlarının yönetimi
  • Hastane Bilgi Sistemleriyle hasta verisi paylaşımı

İlk Bakışta

Bir diyaliz ünitesinde kaynakların optimizasyonu

Bir diyaliz ünitesinde dokümantasyon süreçlerinin desteklenmesi

Hasta verilerine anında, kolay ve güvenli erişim

Veri analizinin optimizasyonu ve sonuçların görselleştirilmesi

Ayrıntı

İlgili İçerik