Ülke websiteleri:

Dikkat

Bu web sitesindeki tıbbi cihaz ve tedaviler ile ilgili bilgiler yalnızca Avrupa Birliği'nde bulunan sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tüm ürünler, AB ülkelerinin tümünde satışa sunulmaz veya satılamaz. Ayrıntılar için lütfen ilgili ülkenin web sitesini kontrol edin.

"Kabul Edildi ve Onaylandı" butonunu tıklayarak, bu bilgileri dikkate aldığınızı ve Avrupa Birliği'nde bulunan bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit etmiş olursunuz.

Lipoprotein Aferezi

DALI® adsorber ve MONET® filtre

Diyet ve ilaç yeterli olmadığında

  • Hastaya özel tedavi
  • Güvenli ve kolay tedavi
  • Yüksek LDL ve Lp(a) uzaklaştırma 

Lipoprotein aferez ekstrakorporeal

Hiperkolesterolemi için tedavi adımları
Hiperkolesterolemi için tedavi adımları

Lipoprotein aferezi ekstrakorporal devre içerisinde kan veya plazmadan (kanın sıvı bileşeni) lipoproteinleri uzaklaştırır. Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  • Yüksek LDL kolesterol düzeyleri (hiperkolesterolemi)
  • Yüksek lipoprotein(a) (Lp(a)) düzeyleri (hiperlipoproteinemi)

Yaşam tarzındaki değişiklikler (diyet, fiziksel aktivite) ve ilaç yeterli olmadığında.1,2,3,4,5

Ateroskleroz ve sonuçları

Ailesel Hiperkolesterolemi

LDL kolesterol - Düşük Dansiteli Lipoprotein
LDL kolesterol - Düşük Dansiteli Lipoprotein

Ailesel Hiperkolesterolemi, yüksek kolesterol düzeylerine yol açan bir hastalıktır. Karaciğer reseptör eksikliğine ve diğer hücrelerin kolesterolü kandan uzaklaştırmasında güçlüğe yol açan genetik bir defekte dayalı kalıtsal bir hastalıktır. Kandaki kolesterol düzeyinin artışı düşük reseptör sayıları veya işlevselliğin bir sonucudur.

Hiperkolesteroleminin iki türü vardır: homozigot ve heterozigot.

Yaşam tarzındaki değişikler ve ilaçlar yeteri kadar etkili olamıyorsa ve hedef LDL düzeyine ulaşılamazsa, lipoprotein aferezi hedef düzeylere ulaşmak için ilave bir seçenektir.

İlerlemiş aterosklerozu bulunan hastalarda, Avrupa Ateroskleroz Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından 70 mg/dL'den (1.8 mmol/L) daha düşük bir LDL kolesterol düzeyi önerilmektedir.

Miks dislipoproteinemi durumlarında, diğer tedavi yöntemleri başarısız olursa, Lipoprotein aferezi bir ileri tedavi seçeneği olabilir1,2,3,4,5.

Artmış lipoprotein (a) – Lp(a)

Lipoprotein(a)
Lipoprotein(a)

Yüksek Lipoprotein(a) düzeyleri ateroskleroza katkıda bulunur. Lp(a)’nın yapısı ilave bir molekül – apo(a) taşımak suretiyle LDL’ye benzerdir.

Lipoprotein(a)’nın metabolizması – vücuttaki işlevleri de dahil olmak üzere – günümüzde halen net olarak açıklanamamaktadır.

Lipoprotein(a) yüksek oranda genetik olarak belirlenmektedir. Artmış lipoprotein(a) düzeyi ateroskleroz gelişimi için ilave bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ancak lipoprotein(a)’nın kan damar hasarını nasıl tetiklediği halen bilinmemektedir.

Yüksek lipoprotein(a) düzeylerini ilaç veya diyetle tedavi etmek zordur.

Günümüzde, lipoprotein(a) düzeylerini güvenle azaltabilen özel beslenme önlemleri veya ilaçlar mevcut değildir. Konservatif önlemler yeterli değilse, lipid aferezi artmış lipoprotein(a) düzeylerini düşürmek için en etkili yöntemdir.

Lipoprotein(a), LDL kolesterole benzer bir yapıya sahip olduğu için lipoprotein aferezi ile kandan atılabilir. Ağır vakalarda, yüksek lipoprotein(a) olan hastalar için aferez tedavisi önerilmektedir.

Almanya’daki kılavuza göre Lp(a) 60 mg/dL’dan (2.59 mmol/L) büyükse,lipoprotein aferez uygulaması önerilmektedir1,2,3,4,5.

Daha fazla bilgi ve kılavuzlar

Lipoprotein aferezi - Tedavi prensibi

Lipoprotein aferezi – tedavi yöntemleri

Detaylı bilgi ve kılavuzlar

İlgili İçerik

1 S.M. Grundy et al, Circulation. 2004; 110:227-239
2 Gemeinsamer Bundesausschuss, Änderung Richtlinie Methoden vertragsärztlicher Versorgung, BAnz. Nr. 138 (S. 3 321) vom 11.09.2008
3 Kreuzer, J./Tiefenbacher, C.: Atherosklerose. Taschenatlas spezial. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2003
4 Parhofer, K.: Schwere Dyslipoproteinämien – Strategien zu Diagnostik und Therapie. 2. Auflage. Bremen: UNI-MED Verlag, 2007
5 Schwandt, P./Parhofer, K.: Handbuch der Fettstoffwechselstörungen. Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie und Prävention der Dyslipoproteinämien. 3. Auflage. Stuttgart: Schattauer Verlagsgesellschaft, 2006