İçeriğe atla

Kalp ve akciğer desteği

Pulmoner ve kalp yetmezliği tedavisi

Kalp ve akciğer desteği, pulmoner ve/veya kalp yetmezliği çeken hastalara yönelik tedavilerimizi bir araya getirir. Hem kalp hem de akciğer desteğini birleştiren tek bir platformdan çalışarak, çeşitli farklı tedavi seçenekleri sunuyoruz. Bunlar, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu veya kısa ECMO ilkesine dayanmaktadır.

ECMO, yerleşik bir vücut dışı yaşam desteği (ECLS) şeklidir. Konvansiyonel önlemler (örn. mekanik ventilasyon, inotroplar veya diğer kardiyoaktif ilaçlar, vb.) başarısız olduğunda kritik hastalarda kardiyopulmoner destek sağlar.1

Basitçe söylemek gerekirse, ECMO tedavisi akciğerlerin çalışmasına bypas yapmaktadır. Hastanın kanı kanüller vasıtasıyla vücut dışına alınır ve bir pompa desteği ile düzenlenir. Vücudun dışında kan, karbondioksitten (CO2) arındırılır ve yapay akciğer adı verilen bir gaz değiştiricide oksijenle (O2) zenginleştirilir. Kan daha sonra ikinci bir kanül vasıtasıyla vücuda tekrar girer.2

Terapötik uygulamalar

Bir kurtarma önlemi olarak ECMO, örneğin, refrakter hipoksemi veya refrakter kardiyojenik şok (CS) ile karakterize edilen ciddi Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu'nun (ARDS) terapi desteğinde endikedir. Bunlar ECMO'nun kullanıldığı tek kritik durumlar değil, literatürde tanımlandığı gibi en yaygın olanlardır.1,2

ECMO desteğinin tüm yelpazesi

Ürün teklifimiz ile ekstrakorporeal kardiyopulmoner tedavilerin tüm yelpazesini destekliyoruz: Kısmi CO2 gideriminden tam oksijenasyona3,4, düşükten yüksek kan akışına ve pediatrik hastalardan yetişkinlere kadar.

Farklı kanülasyon stratejileri ECMO tedavisinin tipini tanımlar

Vücutta hangi organın desteğe ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak kullanılan iki temel ECMO modu vardır: veno-arteriyel (VA) ve veno-venöz (VV). VA ECMO, hem kalp hem de akciğerlerin desteğe ihtiyaç duyduğu tedavidir, VV kanülasyonu ise yalnızca solunum fonksiyonunun desteklenmesine ihtiyaç duyduğunda seçilir.

 

VV ECMO yetişkin femoro-juguler

 

Veno-venöz ECMO (VV ECMO)
  • Esas olarak akciğerleri destekler (solunum fonksiyonları)
  • Kanı ana toplardamardan alır ve ana toplardamara geri gönderir
  • Yeterli dolaşım doğal kalp debisi ile sağlanır.

VA ECMO yetişkin femoro-femoral

Veno-arteriyel ECMO (VA ECMO)
  • Kalp ve akciğeri destekler (dolaşım ve solunum fonksiyonları)
  • Kanı ana toplardamardan alır ve büyük bir artere geri gönderir

Senkronize kardiyak destekli VA ECMO yetişkin

 

Senkronize kardiyak destekli VA ECMO

Yenilikçi bir VA ECMO tedavisi, senkronize kardiyak desteğimizdir (SCS). SCS'nin vizyonu, EKG ile tetiklenen pulsatil akış yoluyla hastanın kalp ritmine uyum sağlayarak fizyoloji ve mekanik dolaşım desteği arasındaki boşluğu doldurmaktır.*

*Senkronize kardiyak destek tedavisi için kanıt oluşturmaya yönelik klinik deneyler planlanmıştır. Preklinik çalışmalardan elde edilen veriler mevcuttur.

VV ECCO2R yetişkin femoro-juguler

 

Ekstrakorporeal karbondioksit uzaklaştırma (ECCO₂R)

Ekstrakorporeal karbondioksit uzaklaştırma (ECCO2R), kandaki fazla karbondioksiti (CO2) ortadan kaldırarak akciğer desteği sağlayan bir ECLS şeklidir. ECMO'nun aksine ECCO2R, önemli bir kan oksijenasyonunun olmadığı daha düşük kan akışlarıyla çalışır.
ECCO2R, akut hipoksemik veya hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalarda daha fazla akciğer koruyucu ventilasyon ayarlarına izin vererek veya solunum asidozunu düzelterek ventilatörün neden olduğu akciğer hasarını önlemeyi amaçlar.5

Xenios konsolu ile ECLS

Kalp ve akciğer desteğine yönelik bu farklı ECLS tedavilerinin tümü, çok işlevli ve modüler bir sistem olan Xenios konsolu ile gerçekleştirilebilir. Bu teknoloji çok yönlü uygulama sağlar. Xenios platformu, amaçlanan tedaviye bağlı olarak çeşitli hasta kitleriyle çalışır.

  • Yeni doğanlardan yetişkinlere kadar uygulanabilen ileri modlu ECMO tedavileri için
  • Kısmi CO2 gideriminden tam oksijenasyona3,4
  • VV, VA ECMO uygulamaları
  • Yoğun bakım, ameliyathane, kardiyak kateterizasyon laboratuvarı

Bir ECLS sistemi, damar erişimi için kanüller, bir kan pompası ve gaz değişimi için bir oksijenatör içerir.

Bu temel kurulumun yanı sıra, kara taşımacılığı çözümümüz olan MultiSupport GROUND (MSG), ekstrakorporeal kalp ve akciğer desteği alan ağır hastaların hastaneler arası taşınmasını sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.xenios-ag.com

İlgili içerik

Renal bakım ve ötesini sunmak.

Zararlı maddelerin uzaklaştırılması.

Brogan TV et al. Extracorporeal Life Support: The ELSO Red Book (5th edition) 2017

2 Sangalli F ECMO-Extracorporeal Life Support in Adults 2014; 19-36

3 Redwan B et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015; 21:766-772

4 Braune S et al. Intensive Care Med 2016; 42(9):1437-1444

5 Combes A et al. Intensive Care Med 2022; doi: 10.1007/s00134-022-06796-w