İçeriğe atla

Hemodiyalizde sıvı yönetimi

Transparan mavi bir adamın silüeti

Etkin kardiyovasküler koruma

  • Azalmış mortalite1
  • Azalmış intradiyalitik hipotansif ataklar2
  • Maliyet tasarrufu potansiyeli

Etkin kardiyovasküler koruma için gelişmiş sıvı yönetimi

Kronik hacim yüklemesi, SDBY hastalarında yaygın bir durumdur ve doğrudan hipertansiyon, artmış arteriyel sertlik ve sol ventriküler hipertrofisi (LVH) ile doğrudan ilişkilidir. Bu, hastalar arasında yüksek kardiyovasküler rahatsızlığa bağlı morbidite ve mortaliteye katkıda bulunan önemli etkenlerden birisidir. Tam tersi, etkili Sıvı Yönetimi ile normohidrasyon sağlanmasınınn HD hastalarında daha iyi sonuçlarla bağlantılı olduğu gösterilmiştir.BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü, Fresenius Medical Care Gelişmiş Sıvı Yönetimi tedavi programının temel bileşenidir. Hastanın sıvı durumunu ölçer ve miktarını belirler. Etkili sıvı ve beslenme yönetimi için güvenilir bir karar dayanağı sunar. BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü, CorDiax ürün gamının temel bir parçasıdır.

Gelişmiş sıvı yönetimi aşağıdakileri sağlayabilir:

İyileştirilmiş hasta refahı
Daha az intradiyalitik komplikasyon ve hipotansif atak
Hipertansiyonun daha iyi kontrolü
Antihipertansif ilaç kullanımında azalma
Azalmış kardiyovasküler mortalite

Sıvı yönetiminin maliyet tasarrufu potansiyeli

Diyaliz hastalarında aşırı sıvı yüklenmesi, konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem dahil akut komplikasyonlarla ilişkilidir. Aşırı sıvı yüklenmesi, rutin diyaliz seansının dışında acil diyaliz gerektirebilir. Bu ilave tedaviler yaygındır ve pahalıdır. Bir ABD verisine göre iki yıllık araştırma süresinde toplam maliyet yaklaşık 266 milyon USD’dir4.

BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü

Teknolojiden tedaviye

Vücut ağırlığı ve VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ile kas, yağ ve su oranlarını bilemeyiz. Ayrıca, vücut kompozisyonu, aşırı hidrasyonu hesaba katmadan, genellikle yağsız vücut kütlesi (FFM) ve vücut yağ kütlesi (Fat) olarak tarif edilmektedir.

BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü, patolojik aşırı sıvı yüklemesini vücut kütlesinden ayıran pazardaki ilk cihazdır ve bu özellik, kronik böbrek hastalarında malnütrisyonu tespit etmek açısından önemlidir. 

Hemodiyaliz için Sıvı Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin

BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü, eşsiz vücut kompozisyonu modelini temel alarak fazla sıvıyı (over hidrasyon) vücudun yağsız ve adipoz doku bileşenlerinden ayırır.

BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü

BCM - Vücut Kompozisyon Monitörü cihazı

Sıvı Yönetiminde daha fazla güven için sıvı durumunun miktarının belirlenmesi. Vücut Kompozisyon Monitörü, patolojik aşırı sıvı yüklemesini vücut kütlesinden ayıran pazardaki ilk cihazdır ve bu özellik, kronik böbrek hastalarında malnütrisyonu tespit etmek açısından önemlidir.

Üç bölüm

Aşırı sıvı yüklenmesinin saptanması

Vücut ağırlığı = Yağsız Doku Kütlesi + Adipoz Doku Kütlesi + Aşırı Sıvı Yüklenmesi Üç bölüm (YDK, ADK ve ASY), tüm vücut biyoimpedans spektroskopisi ile belirlenen vücut ağırlığı, boy, intraselüler (ISS) ve ekstraselüler sıvı (ESS) ölçümlerinden elde edilir.   

Hemodiyaliz hastalarında sıvı yüklenmesi ve dehidrasyon arasında ayrım yapmak günlük klinik uygulamalarda zor olabilir.

  • Subjektif göstergelere bağlı olarak sıvı durumunun değerlendirmesi, objektif gösterge eksikliği nedeniyle her zaman sınırlayıcı bir faktör olmuştur.
  • Önerilen diğer bazı yöntemlere ulaşmak zordur, pahalıdır veya kullanımı zor olabilir.
  • En önemlisi bu yöntemler sıvı yüklemesini veya eksikliğinin miktarını belirleyememektedir.

BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü özel olarak SDBY hastalarının kullanımı için tasarlanan tek vücut kompozisyon cihazıdır ve Fresenius Medical Care’in Gelişmiş Sıvı Yönetimi tedavi programının temel taşıdır. Önemli sıvı ve beslenme parametrelerini ölçer ve miktarını belirler, diyaliz hastalarının sıvı ve beslenme yönetimi için güvenilir bir karar dayanağı sağlar.
BCM – Vücut Kompozisyon Monitörü non-invaziv, hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yatak başında ölçüm imkanı sunar.

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.