İçeriğe atla

iletişim Veri Bağlantısı (cDL)

TDMS ile dış hastane bilgi sisteminin (HIS) arayüz bağlantısı

TDMS ile dış hastane bilgi sisteminin (HIS) arayüz bağlantısı

 • Hasta verisinin tutarlı kullanımı
 • Faturalama süreçlerini destekler
 • Elektronik hasta kayıt tutulmasında tedavinin dokümantasyonuna olanak sağlar
Fresenius Medical Care - iletişim Veri Bağlantısı (cDL)

Bir bakışta

 • Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS) ile dış hastane bilgi sisteminin (HIS) arasında kusursuz arayüz bağlantısı sizi düşünerek tasarlandı.
 • Hasta ve tedavi verisinin etkin yönetimi doğru bilginin doğru yer ve zamanda bulmasıyla başlar.
 • cDL'nin birincil fonksiyonu Tedavi Yönetimi ve HIS arasında kalite ve verimliliği garanti altına alarak çift yönlü iletişimi kolaylaştırmak ve işlemektir.
 • Tıbbi bir ortamda uygulanması için özel olarak geliştirilmiştir, ilave programlama kurulumu gerektirmez.

Yöneticiler için avantajlar

Fresenius Medical Care özel yazılımları ofis çalışanlarına birçok avantaj sağlar

 • Kaynak optimizasyonu.
 • Veri gizliliği.
 • Şeffaflık.
 • Esneklik.
 • Ürün sadeliği.

Klinik personel için avantajlar

Hastalar ve klinik çalışanlar için aşağıdaki deneyimleri sunar

 • Tedavinin optimizasyonu.
 • Hasta güvenliğinin optimizasyonu.
 • Hasta bakımının optimizasyonu.

Ayrıntılar

Kaynak optimizasyonu Verilerin birden fazla veritabanında depolanma ihtiyacını ortadan kaldırarak yönetimi kolaylaştırır.
Veri gizliliği Veriler yalnızca güvenli TDMS veritabanında ve HIS’te saklanır.
Şeffaflık İlgili veriler tüm kullanıcıların kendi arayüzlerinde mevcuttur.
Esneklik Standart HIS protokolleri kullanılır ancak yerel sistemlere uyumluluk için yapılandırılabilir.
Ürün sadeliği Minimal bakıma ihtiyaç duyar ve hiçbir özel yükleme gerektirmez.
Optimize tedavi Kapsamlı hasta verilerinin ve tam zamanında laboratuar sonuçlarının geliştirilmiş erişilebilirliği
Optimize hasta güvenliği Elle veri girişinden kaynaklanan hatalar ortadan kaldırılır
Optimize hasta bakımı İdari işleri ayrılan zamanda tasarruf, hasta bakımına daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlar.
Fresenius Medical Care - iletişim Veri Bağlantısı (cDL) broşürü
İlgili İçerik