İçeriğe atla

Renal IT

Renal IT, merkezde akut veya evde tedavilerin yönetimi için kronik böbrek hastalığı bakımını destekleyen daha verimli, güvenilir ve maliyet etkin yazılım çözümleri sunar. Renal IT, karar aşamasında destek ve analitik öngörü sunar. Renal IT çözümleri için tek durak noktası olmasının yanında, Fresenius Medical Care geniş bir yelpazede yazılım, donanım, kurulum ve sürekli destek sunar.

Kronik böbrek hastalığında Renal IT çözümleri için tıbbi ihtiyaç gereklilik

Kronik böbrek hastalığı HD yönetimi karmaşık ve zordur. Hastalar kırılgandır ve eşlik eden hastalıklara sahiptir. Hemşire ve nefrolog başına tedavi edilen hasta sayısı artmaktadır ve sürekli olarak artmaya devam edecektir.

Diyaliz bakımı yalnızca diyaliz tedavisinden çok daha fazlasıdır

Diyaliz reçetelendirmesi ve uygulanması özel dikkat gerektirir. Kronik böbrek hastalığının yönetiminde diyaliz hastalarına destek için bir sağlık profesyonelleri takımı görev alır. Bu ekip bireysel hasta tedavi planının yönetimi için birçok veri ve bilgiye ihtiyaç duyar. Uygun bir tedavi kararının verilmesi ancak veri ve bilgi tarafından desteklenen büyük resme bakarak olur. Hastaların karmaşıklığı ve kırılganlığı acil ve uygun çözümü gerektirir. Renal IT çözümlerimiz bu zorlukları karşılar.