İçeriğe atla

Pediatrik hemodiyaliz

Çocuk hasta ile hemşire

5008 CorDiax Paed tedavi sistemi – pediatrik hastalar için çözümler

 • Büyüme ve kardiyovasküler sağlık hedeflenir.
 • Çocuklar için yüksek verimli HDF tedavisini ulaşılabilir hale getirir.
 • Kanıtlanmış sistem mümkün olan en yüksek güvenlikle çalışır.

Hemodiyaliz – Büyüme ve kardiyovasküler sağlık hedeflenir

Hemodiyaliz (HD), kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuklar için de bir tedavi seçeneğidir. Diyaliz yeterliliği, teknik sorunlar ve hasta uyumu gibi bazı nedenlerle PD yerine HD tercih edilebilir.

Böbrek hastalığı olan çocuklarda, kötü beslenmeye bağlı büyüme geriliği görülebilir ve yetişkin diyaliz hastaları kadar kardiyovasküler hastalığa eğilimlilerdir.1 Bu çocuklar ömür boyu renal replasman tedavisi görürler ve diyalizin birçok kardiyovasküler etkisi olduğu için çocuklarda diyaliz tedavisinin optimizasyonu çok önemlidir. 

Fresenius Medical Care — 5008 CorDiax pediyatrik ekran koruyucu

5008 CorDiax —pediyatrik versiyon

Hemodiyafiltrasyon (HDF) – Önerilen yol haritası

Hemodiyafiltrasyonun (HDF) çocuklarda kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve büyümeyi desteklemek için en etkili yol olduğuna dair kanıtlar artmaktadır.2,3,4

5008 CorDiax Paed cihazı yüksek oranda etkili HDF tedavisini çocuklar için mümkün hale getirir.

5008 CorDiax Paed ile Fresenius Medical Care 10 kg kuru ağırlık ve üzeri genç hastaların tedavisi için kanıtlanmış bir sistem sunar. Sistemin bütün bileşenleri, diyaliz cihazı, kan seti ve diyalizerler bir bütün halinde mükemmel çalışmaları adına testten geçirilmişlerdir.

5008 CorDiax Paed tedavi sistemimiz ile pediyatrik hastalarda HD’ye bağlı zorluklar açısından çözümler öneriyoruz:

 • Düşük hacimlerin yönetimi
 • En iyi tedavi sonucu
 • Tedavi sırasında kendini iyi hissetme
 • Ek güvenlik özellikleri
 • En iyi kullanım ve akıllı aksesuarlar 
   

*4.63 Yazılımı İtibariyle 

Fresenius Medical Care — Pediyatrik diyaliz cihazı

5008 CorDiax pediyatrik diyaliz cihazı

Düşük hacimlerin yönetimi

Düşük hacimlerin yönetimi:

 • Hassas cihaz ayarları ve limitleri
 • Kan akışı vücut ağırlığına göre sınırlandırılır
 • Kan akışına uygun olarak azaltılmış bolus hızı
 • Diyalize yumuşak bir başlangıç için 50ml/dk’ya inebilen kan akışı
 • Adapte edilmiş hava ve mikrokabarcık kaçağı tespit hassasiyeti
 • pediyatrik kullanıcı kurulumu
 • 114ml’ye düşürülmüş dolum hacmine sahip Pediyatrik AV kan seti

5008 CorDiax Paed yazılımı terapötik parametrelerin ve eşiklerin pediyatrik aralıklar dahilinde ayarlanmasını sağlar. Örneğin:

 • Reinfüzyon hacmi 60-480 ml aralığında seçilebilir.
 • Ultrafiltrasyon hızı maksimum 1500ml/sa olacak şekilde sınırlandırılır.
 • Heparin hızı 5-10 ml/sa aralığında seçilebilir.

En iyi tedavi sonucu

5008 CorDiax Paed ile en iyi tedavi sonuçları hedeflenir

 • AutoSubplus ve FX CorDiax ile HighVolumeHDF klirens hedeflerine ulaşabilmek için düşük kan akışlarında da replasman hacmini maksimize etmeyi amaçlar
 • Özel pediyatrik kan setleri ve küçük diyalizlerle (FX paed, FX CorDiax 40/50) azaltılmış ekstrakorporeal kan hacmi
 • BCM-Vücut Kompozisyon Monitörü: ≥11 kg vücut ağırlığı olan çocuklar için geçerliliği kanıtlanmış, kuru ağırlık ve “V” yi tanımlamak için biyoimpedans spektroskopisi 

Azaltılmış ekstrakorporeal hacimli diyalizerler

Özel diyalizerler FX paed FX CorDiax 40
Etkin yüzey alanı 0.2 m² 0.6 m²
Kan priming hacmi 18 ml 32 ml
Tavsiye edilen kan akım hızı 30-100 ml/dk 50-200 ml/dk
Membran Helixone® Helixone® plus
Uygulama HD HD/HF/HDF
Sterilizasyon yöntemi INLINE buhar  
Fresenius Medical Care — Kan Hacim Monitörü

Kan Hacim Monitörü

Tedavi sırasında kendini iyi hissetme

 • BVM – kan hacmi monitörü, tedavi sırasında hemodinamik stabiliteyi korumaya yardımcı olur
 • Ağrısız kan basıncı ölçümleri için BPM manşonunda önceden belirlenmiş şişirme basınçları 

Ek güvenlik özellikleri

 • VAM – Venöz Erişim Monitörü ile ven iğnesinin yerinden çıkma durumunun erken tespit edilme olasılığı (standart)
 • Ven iğnesinin yerinden çıkma durumunu belirlemek amacıyla VenAcc cihazı ile aktif çocuklar için artırılmış güvenlik (opsiyonel)
 • Tehlikesiz, fitalat içermeyen kan setleri 

Pediyatrik kullanıma uyarlanmış en iyi ve akıllı aksesuarlar

5008 CorDiax tedavi sistemi, sezgisel kullanım felsefesiyle tanınır:

 • Geniş dokunmatik ekran üzerinden merkezi operasyon ve bilgi
 • Kolay ve mantıksal veri girişi
 • Tedavi sırasında alarmların çok yönlü ve rahat yönetimi
 • Kan kaçağı tespitinin simülasyonu için yeni mod ile daha kolay kurum içi eğitim
Fresenius Medical Care — CorDiax küçük diyalizer tutucu

CorDiax küçük diyalizer tutucu

Fresenius Medical Care — BPM Kan Basınç Ölçümü manşonları

Kol çapı 13-20 cm olan çocuklar için BPM Kan Basınç Ölçümü manşonları

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.

2 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.

3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.

4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.

Bize ulaşın

Bu iletişim formunu kullanarak bir satış toplantısı, demo veya broşür talep edin

Sağladığınız bilgiler yalnızca sorunuzu yanıtlamak için kullanılacaktır. Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun

Contact :: TR

captcha