İçeriğe atla

5008S CorDiax

HDF Pompası

HighVolumeHDF, en az HD kadar kolay

 • AutoSubplus – HighVolumeHDF için replasman hacmini otomatik olarak maksimize eder.
 • Ven Erişim Monitörü (VAM) – ven yolunun optimize takibi
 • Kolay kullanım
 • Verimli ve sürdürülebilir

Standart olarak Yüksek HacimHDF

5008S CorDiax HighVolumeHDF'nin yeni AutoSub plus işleviyle, herhangi bir ek kullanıcı etkileşimi gerektirmeden HD kadar basit ve güvenilir hale gelir.

5008S CorDiax

5008S CorDiax

Olanaklar dünyasının kapılarını aralamak

Replasman hacmini otomatik olarak maksimize eden AutoSub plus ve iğne yerinden çıkma durumunun erken tespit edilme olasılığını artıran Ven Erişim Monitörü (VAM) sayesinde 5008S CorDiax, HighVolumeHDF’in diyalizde bir standart olarak sunulmasını sağlar.

Yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın birlikte gülümsüyor

HighVolumeHDF tedavisi

HighVolumeHDF — kardiyoprotektif hemodiyalizde bir standart

HDF tedavisinin tüm faydalarını elde etmek için post-dilüsyon modunda yüksek konvektif hacimler gereklidir. Geçmişte birçok kullanıcı, tedavi ayarları sürekli olarak izlenmez ve ayarlanmazsa bu yüksek hacimlerin aşırı hemokonsantrasyon ve ardından yüksek transmembran basıncına yol açacağından endişe duymaktaydı.

AutoSubplus — HighVolumeHDF için replasman

Yenilikçi AutoSubplus sistemi bir diğer otomatik basınç kontrolünden çok daha fazlasıdır:
Yalnızca membran değil aynı zamanda kan akış yolu boyunca diyalizerin durumuna ilişkin çok hassas bilgiler mevcuttur.
Dakikada bir yapılan çeşitli kontroller replasman oranlarının sürekli optimizasyonuna olanak sağlar.
Tedavinin başlangıcında sistem otomatik olarak etkinleştirilir.

AutoSubplus, HighVolumeHDF’in bir standart olarak uygulanmasında nefroloji uzmanına destek olur

Anlamak ve süreklilik fark yaratır

Diğer sistemler transmembran basıncını (TMP) belirlenen zaman aralıklarında kontrol eder ve ayarlarken, AutoSub plus mevcut durumu dakikada birkaç kez doğrudan filtre içerisinden ölçer ve değerlendirir. Bunun arkasındaki yenilikçi teknoloji basınç darbelerinin dinamik sinyal analizine dayanır. Sonuç olarak, herhangi bir kullanıcı etkileşimi gerektirmeden replasman hacimleri bireysel olarak maksimize edilebilir.

VAM, ven iğnesinin yerinden çıkma durumunun erken tespit edilme olasılığını artırır.

Emniyet güven yaratır

Yüksek kan akışı gerektiren HighVolumeHDF uygulaması sırasında, ven girişinin izlenmesi esastır çünkü kan kaybı olduğunda bu durum kısa sürede kritik bir durum oluşturabilir. 5008S CorDiax harici kan kaybı riskini en aza indirmek için bütün güvenlik önlemlerini sunar.

Ven Erişim Monitörü (VAM) - Ven yolun optimize takibi

VAM benzersiz ve akıllı bir güvenlik özelliğidir. Arter ve ven basınç  sinyallerini birleştirerek ven basıncının dinamik ve yüksek hassasiyette izlenmesini sağlar. Bu yolla VAM, ven basıncı düşük alarm limitini geçmese bile yaklaşık 15 mmHg’lik ani ve küçük düşüşleri saptayacak şekilde tasarlanmıştır. VAM, sağlık profesyonellerini ven iğnesinin yerinden çıkma durumunun erken tespiti konusunda desteklemek için geliştirilmiştir. Yine de, tedavi sırasında her zaman hasta güvenliğinden kullanıcı sorumludur. VAM ayrıca bir alarm yönetim sistemini içerir, izlenen sinyaller önceki basınç profiline göre istisnai veya anormal varyasyonlar gösterdiğinde bir alarm devreye girer.

Bir alarm çalmışsa, kan pompası hemen durdurulur ve ven klempi kapatılır. Bununla, kritik basınç değişikliklerine uygun tepki için hemşirelik personeline daha fazla zaman verilmesi hedeflenir.

Kolay kullanım

ONLINEplus – iş yükünü azaltır, kullanımı artırır

Eskiden, gerekli replasman sıvısının miktarının infüzyon torbalarıyla temin edilmesi gerekiyordu. Bu, hemşirelik personelinin iş yükünü artırmış ve diyaliz merkezlerinin HDF kullanımını engeller hale gelmişti. Biz, daha fazla sayıda hastaya HDF kullanımının faydalarını sunabilmek için replasman sıvılarının doğrudan yatak başında hazırlandığı bir diyaliz sistemi geliştirdik – ONLINEplus sistemi. Son derece güvenilir iki aşamalı filtrasyon işlemine dayanarak, ONLINEplus steril ve pirojenik olmayan replasman sıvılarının online üretimini oldukça maliyet etkin bir şekilde kolaylaştırdı. Böylece Online hemodiyafiltrasyon sistemi doğmuş oldu.

Kan setleri

Yenilikçi kan setlerimiz, HighVolumeHDF’nin en az HD kadar basit ve güvenli kullanımı fikrinden yola çıkarak geliştirildi.  5008S CorDiax’ın standart donanımıyla halihazırda HighVolumeHDF yapabilirsiniz.

Verimli ve sürdürülebilir

5008S Cordiax serisini benzersiz kılan yalnızca gelişmiş tedavi seçenekleri değil, aynı zamanda çevre dostu olmasıdır. Fresenius Medical Care diyalizat, su ve enerji tasarrufu sağlayarak kaynakların makul ve sürdürülebilir kullanımını destekler. Bu da zamanla önemli bir maliyet tasarrufu sunar.

 • Steril, endotoksin içermeyen ve bikarbonat tamponlu elektrolit çözeltilerinin üretimi için ONLINEplus teknolojisi1
  • HDF için yüksek miktarda replasman sıvısı sağlama
  • Hazır yıkama solüsyonuna ihtiyacın ortadan kalkması: tüm tedavi türlerinde ONLINE sıvı ile priming, reinfüzyon ve bolus (ayrıca HD’de)2
    
 • AutoFlow tedavi sırasında diyalizat akış hızını efektif kan akım hızına otomatik olarak ayarlar
  • Önemli miktarda su, atık su, konsantrat ve enerji tasarrufu maliyetlerin büyük ölçüde düşürülmesini sağlar
  • Tedavi moduna göre AutoFlow faktörünün otomatik seçimi, ekonomik hususlar ve tedavi kalitesi arasında optimal oranın her zaman gerçekleştirilmesi
    
 • Bakteriyel büyümeden kaçınırken hazırlık sırasında ve reinfüzyon sonrasında azaltılmış diyalizat ve enerji tüketimi için EcoFlow
İlgili İçerik
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF Fresenius Medical Care.

1  ISO 23500-5 and ISO 11663:2009 uyarınca.

2 Güvenlik tavsiyesi: Gerekli olabileceği ihtimaline karşı sodyum klorür stoklamanız önerilir.

Bize ulaşın

Bu iletişim formunu kullanarak bir satış toplantısı, demo veya broşür talep edin

Sağladığınız bilgiler yalnızca sorunuzu yanıtlamak için kullanılacaktır. Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun

Contact :: TR

captcha