İçeriğe atla

Tedavi Monitörü (TMon)

Tedavi Bilgi Yönetim Sisteminde Monitorizasyon Yazılımı

Tedavi Bilgi Yönetim Sisteminde Monitorizasyon Yazılımı

 • Diyaliz sırasında hemşirelik zamanından tasarruf
 • 5008 CorDiax ve 5008S CorDiax için yatak başı takip
 • Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında online dokümantasyon
 • Otomatik tedavi dokümantasyonu
Fresenius Medical Care —Therapy Monitor (TMon) logo

Bir bakışta

Tedavi Monitörü diyaliz öncesinde, sırasında ve sonrasında toplanan çeşitli verilerin online dokümantasyonu için çözümümüzdür. Yenilikçi yatak başı monitorizasyon 5008 CorDiax ve 5008S CorDiax üzerinde ve böylece doğrudan hastanın verilerinin yatak başında dokümantasyon için tasarlanmıştır.

Kaynakların optimizasyonu Diyaliz öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta verisinin dokümantasyonu için daha az zaman gerekir
 • Diyaliz cihazının başlangıç ön ayarı
 • Data Xchange panel (dXp) yoluyla yatak başı monitorizasyon
 • Otomatik tedavi dokümantasyonu
Derlenmiş verilerin artırılmış doğruluğu Diyalize ilişkin dokümante edilecek verinin artırılmış doğruluğu
 • Diyaliz öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta ağırlığının otomatik kaydedilmesi 
 • Otomatik tedavi dokümantasyonu
 • Çevre birimlerle entegrasyon
 • Kan basıncı ölçümleri
Verinin ortak kullanımı Tüm kullanıcılar için hasta verilerine anında ve kolay erişim
Mevcut tedavilerin durumuna genel bakış
 • Prensip: “Bir bakışta tüm bilgiler”

Tam olarak

Cihazın başlangıç ön ayarı Tedavi monitörü diyaliz cihazının hastaya özel ön ayarı için kullanıcıyı destekler. Bu, tedavinin hazırlanması için daha az zaman harcanması anlamına gelir.
Hasta ağırlığının dokümantasyonu Diyaliz öncesinde ve sonrasında hastanın ağırlığının otomatik dokümantasyonu.
Yatak başı takip Yenilikçi data Xchange panel (dXp) 5008 CorDiax ve 5008S CorDiax üzerinde kontrol listeleri ve ilaçlar gibi verilerin doğrudan görüntülenmesi ve girişi için tasarlanmıştır.
Çevre birimlerle entegrasyon Kan gazı analizeri veya kan basıncı monitörü gibi çevre birimler bir genişletilmiş veri toplama alanına entegre edilebilir.
Mevcut tedavilerin durumuna genel bakış Tedaviye ilişkin tüm bilgiler hazırda mevcuttur ve açık bir şekilde yapılandırılmıştır.
Otomatik tedavi dokümantasyonu Tedavi Monitörü tedavi sürecinin dokümantasyonu, ilaçların uygulanması, olaylar ve tedavi sürecindeki modifikasyonlarda kullanıcıyı destekler.
Fresenius Medical Care – Tedavi Monitör Sisteminin arayüz ayarları

Entegre çözüm – Cihazın başlangıç ön ayarı

Fresenius Medical Care - data Xchange panel (dXp)

dXp ile yatak başı takip

Fresenius Medical Care — Tedavi Monitörü’nde mevcut tedavilerin durumu

Mevcut tedavilerin durumuna genel bakış

TMon Çalışması1

TMon Çalışması görseli

Çalışma

TMon Çalışması Saarbrücken, Almanya’da bir hastanenin diyaliz ünitesinde gerçekleştirildi. Burada, Tedavi Monitörü’nün kurulmasından önce ve sonra iki hemşire tarafından 12 hastaya verilen tedavideki diyaliz iş yükleri analiz edildi. TMon’un kullanıcılar ve hastalara faydalarının tanımlanabilmesi için iki yaklaşım kullanıldı. Tüm diyaliz ile ilgili işlem süreleri nicel analize olanak sağlarken hekimler ve hemşirelerle yapılan görüşmeler çalışmanın niteliksel bölümünü oluşturdu. 

Çalışma sonuçları

Tedavi Monitörü’nün kullanımıyla diyaliz iş akışında değişiklik yapılması gerekli hale geldi. Hemşirelerin diyaliz sırasında harcadığı zamanda tasarruf sağladı. Genel olarak, iş akışının optimizasyonu ve süreçlerin hızlandırılması diyaliz tedavisinin yaklaşık %40’ı veya 25 dakika tasarrufla sonuçlandı. Sonuç olarak bu daha hasta için daha fazla konfor ve hemşirelik personeli için daha az strese olanak sağladı.

Bir diyaliz merkezinde Tedavi Monitörünün kullanımı:

 • Hemşirelik zamanında tedavi başına %40 (25 dakika) tasarruf sağlar.
 • Daha iyi hasta bakımı için daha fazla zaman verir.
 • Dokümantasyon için harcanan çabayı azaltır.
 • Dokümantasyon kalitesini artırır (ki bu da güvenliği iyileştirir).
İlgili İçerik
Hekim Fresenius Medical Care Therapy Support Suite (TSS) kullanırken

TDMS’te Klinik Veri Yönetim Yazılımı

1 The study was performed by Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).