İçeriğe atla

PatientOnLine

Ekibiniz için tasarlanmış PD yönetim yazılımı

Ekibiniz için tasarlanmış PD yönetim yazılımı

 • Bireysel reçete desteği
 • Tedavi sonuçları & analizi
 • PD tedavisine derinlemesine bakış ile hasta takibi

Bir bakışta

PD yönetiminin kolaylaştırılması

Fresenius Medical Care’in PatientOnLine yazılımı bireyselleştirilmiş PD tedavi yönetimini kolaylaştırır. Hasta tedavi bilgilerine erişilebilirliği geliştirerek klinik karar almayı desteklemek ve takım etkinliğini artırmak için tasarlanmıştır. Kanıta dayalı reçetelendirme modeli ve sezgisel raporlama, daha doğru kişiye özel tedavi rejimi üreterek PD yeterliliği hedeflere ulaşmada size yardımcı olur.

PatientOnLine klinik iş akışlarını geliştirir

Günlük rutininize kolaylıkla adapte edilebilir olan ile bu yazılım tüm periton diyalizi bileşenleri üzerine size bütünsel bir genel bakış ve kontrol verirken hasta verilerinin klinik iş akışını destekleme şekline büyük ölçüde katkıda bulunur.

İki hekim araştırmayı inceliyor

Yönlendirmeli karar verme

Mevcut hasta durumunu anlamaya çalışın

Diyaliz yeterliliği hasta için çok önemlidir. PatientOnLine bir reçete oluşturma ve değerlendirme için gerekli hastaya özel birçok parametrenin hızla özetlenmesine imkan vererek yeterli diyalize ulaşmada size yardımcı olur. PatientOnLine karar vermenizi kolaylaştıran sağlam klinik bilgiler sunar ve hastanın yararı için tedaviyi optimize eder. PatientOnLine ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Hastalarınız için doğru tedavi modalitesini kolaylıkla belirleyebilirsiniz.
 • Hastanızın CAPD veya APD tedavilerini bireyselleştirerek diyaliz yeterliliğini geliştirebilirsiniz.
 • Hastalarınızın diyaliz hedeflerine ulaşımını tahmin etmek için reçete modelleme aracını kullanın.
 • Mevcut hasta durumunu analiz etmek için gerekli büyük miktarlarda detaylı tıbbi bilgi arasında hızlıca ve kolaylıkla gezinin
 • Deneme yanılma aşamasını eleyin ve reçete geliştirme doğruluğunu iyileştirin
 • Yazılımı birden fazla modalite için kullanın (CAPD, APD veya ikisinin birleşimi)
 • Seçtiğiniz yeterlilik test sonuçları ile mevcut hasta durumuna şeffaflık getirin (Periton Fonksiyon Testi (PFT) veya Periton Denteleme Testi (PET) + 24 saat seri koleksiyonu)
   

Yeterlilik ve reçete modellemesi ile kararlarınızı güvenle alın

PatientOnLine yapılması planlanan değişikliklerin sonuçlarını daha yapılmadan tahmin ederek karar alma sürecinizi geliştirir. Bu özellik değişiklik yapılmasını kolaylaştırır ve PD’ye ilişkin zorluklara karşı tedavileri bireyselleştirir.

PD’ye ilişkin güçlükler aşağıdaki gibidir:

 • Periton membran değişiklikleri
 • Kilo ve beslenmede değişiklikler
 • Ultrafiltrasyondaki değişiklikler
 • Rezidüel renal fonksiyonun düşmesi
 • Sıvı yönetimi
   

Seçeceğiniz yaklaşım tamamen size kalmıştır

Sizin için tasarlanan PatientOnLine, size seçenekler sunar. Yeni bir reçete oluşturabilir veya mevcut bir tanesinin sonucunu tahmin edebilirsiniz.

 • İstediğiniz diyaliz hedeflerini girin ve PatientOnLine bir reçete üretsin
   

veya

 • Bir reçete girin ve PatientOnLine size muhtemel diyaliz sonuçlarını sağlayacaktır

Hastalarınızın bakımı zaman alır – klinik bilginin yönetimi ise almamalı

PatientOnLine evdeki işleyiş
İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler tek bir yerde PatientOnLine tüm renal bakım ekibi için eksiksiz ve özel bir PD yönetim çözümü sunar. Klinik personelizin iş akışları ekseninde tasarlanmıştır ve önemli hasta verilerine hızlı ve kolay ulaşım sağlar. Ekip verinin yönetimine daha az, hastanın bakımına daha çok zaman ayırır.
Klinik ekip üyeleri bunları yapabilir:  
 • Tüm hasta bilgilerini kolaylıkla yönetebilir.
 • Kapsamlı hasta öyküsü ve gelişimini saptayabilir.
 • PateintOnLine’ın sezgisel kullanıcı arayüzü ile hasta kayıtlarını kolaylıkla değiştirebilir, ekleme yapabilir veya güncelleyebilir.
 • Eş zamanlı erişim için ağ altyapısını kullanın tedaviye ilişkin bilgileri paylaşabilir.
 • İhtiyaç duyulan kriterlere bağlı olarak özel raporlar oluşturup ve yazdırabilir.
 • Merkezi server üzerinde depolanan veri ile hasta gizliliğini koruyabilir.
 • Tedavi modalitesine bakılmaksızın pediatrik ve yetişkin hastalarla çalışabilir.

Cihaz entegrasyonu ile daha da zaman kazanın
PatientOnLine personel yükünü azaltarak klinik üretkenliği artırır. Klinik çalışanları hasta bilgisini APD cihazı veya BCM –Vücut Kompozisyon Monitörü kullanarak kolaylıkla PatientOnLine yazılımına transfer edebilir ve güncelleyebilir.
 • BCM –Vücut Kompozisyon Monitörü ölçümlerini PatientOnLine yazılımına aktararak hastanın mevcut sıvı ve beslenme durumunu daha iyi anlayabilir.
 • Tedavi sonuçlarını yükleyebilir, uyumluluk öyküsünü inceleyebilir veya APD reçete ayarlarını transfer edebilirsiniz.
 • Güvenli hasta kartı
 • Doğru hasta verisini güvence altına alır ve elle veri girişi için ihtiyaç duyulan personel zamanını azaltarak insan kaynaklı hatayı en aza indirir

Hasta verisini güçlü istatistiksel raporlara dönüştürün

Hekim monitör verisini incelerken
İstatistiksel analizlerin yapılması zaman alıcı veya zorlu bir görev olmak zorunda değildir. PatientOnLine yazılımı sürekli tedavi iyileştirme ve bilimsel araştırma için ihtiyaç duyulan hayati bilgiye ulaşmanızı sağlayarak hızlı bir şekilde tüm gerekli istatistiksel analizleri gerçekleştirir:
 • Daha iyi bilgi tüm hastalar için daha büyük faydalar yaratarak medikal ekibinizin tedaviye ilişkin kararları düzeltmesi ve çeşitli stratejiler arasından objektif bir şekilde seçim yapması anlamına gelir.
 • Renal fonksiyon, klirensler ve beslenme durumu gibi temel medikal parametrelere ait trendlerin analizi ile mevcut hasta durumu daha iyi anlaşılır.
 • Bireysel olarak hastalarınızın veya tüm hasta popülasyonunuzun kaçının yeterlilik hedeflerine ve diğer parametrelere ulaştığını saptamak için değerlendirin.
 • Enfeksiyon hızı analizi gibi klinik kıyaslamalar yapmak için kolaylıkla performansa ilişkin rapor oluşturabilirsiniz. Kapsamlı ve sezgisel istatistiksel analizler size yeni araştırma konularını incelemek ve başlatmak için imkan sağlar.

Gelişmiş özellikler – daha fazla seçenek

Tekil hasta istatistikleri – eğilimler:

 • Rezidüel renal fonksiyon
 • Klirensler
 • Beslenme durumu
 • Laboratuar verisi, vb.
 • Enfeksiyonlar
   

Grup hasta istatistikleri:

 • Hasta grupları oluşturmak için kullanıcı tanımlı esnek kriterler
 • Histogramlar – belirli parametrelerde hasta dağılımları
 • Çapraz korelasyonlar – çeşitli tıbbi parametreler arasındaki bağımlılıklar

Hizmet ve desteğe adanmışlık

Klinik etkinliğin iyileştirilmesine yardımcı olmak için Fresenius Medical Care PatientOnLine kurulumu ve sonrasında destek için tamamlayıcı hizmetler sunar. Bu hizmetler yatırım ve memnuniyetin genel getirisini artırarak yazılımdan elde edilecek değeri önemli ölçüde geliştirecektir.

Yerel destek takımlarımız PatientOnLine yazılımının uygun ve klinik ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için teknik ve klinik personelinizle birlikte çalışmak üzere eğitim almışlardır.

İlgili İçerik