İçeriğe atla

Gelişmiş Sıvı Yönetimi

Sıvı Yönetimi

Zorlu sıvı yüklemesi ve optimum sıvı dengesini hedefleme

Sıvı Yönetimi neden önemlidir?

Bozulmuş sıvı durumu, diyaliz hastalarında sık görülen bir durumdur ve hem aşırı sıvı yüklemesi hem de sıvı kaybı, artan mortalite ile ilişkilidir.1

Bu nedenle optimal sıvı durumunun elde edilmesi klinik uygulamada büyük önem taşımaktadır.

Diyaliz hastaları, genellikle rahatsız edici intradiyalitik semptomlara neden olduğundan, bireysel kuru ağırlıklarının araştırılmasını rahatsız edici bulabilirler.2

Bozulmuş sıvı durumu, kötü hasta sonuçlarıyla bağlantılıdır

Yetersiz sıvı durumu, kötü kısa ve uzun vadeli hasta sonuçlarıyla bağlantılı olduğundan, bu açılardan zararlıdır.

Kuru ağırlık için ilk sondalama ve böylece diyaliz seansı sırasında fazla sıvının atılması, intradiyalitik hipotansiyon, kramplar ve baş dönmesi ataklarına yol açabilir.3

Yaklaşık 40.000 hastadan alınan verilerle ölçüldüğü üzere, uzun vadede kronik aşırı sıvı yüklenmesi tüm kan basıncı seviyelerinde ölüm riskini önemli ölçüde artırır.4

Son Dönem Böbrek Hastalığında (SDBY) kronik sıvı yüklenmesi ve mortalite

"Kronik FO* ile düşük ve yüksek diyaliz öncesi BP**'ninkinden çok daha yüksek olan mortalite arasındaki güçlü ilişki göz önüne alındığında, [Zocchali ve ark., 2017] çalışmamız, sıvı durumu izlemesi tarafından yönlendirilen tedavi politikalarının, yönlendirilen politikalara göre tercih edilebileceğini göstermektedir. Yalnızca diyaliz öncesi KB ölçümü ile.”4

Orijinal yayın (Zoccali ve diğerleri, 2017'den değiştirilmiş grafik, sayfa 2494), farklı sıvı durumu kategorilerinde ve diyaliz öncesi sistolik kan basıncında bir yıllık kümülatif ölüm riskini göstermektedir. Tüm kan basıncı katmanlarında aşırı sıvı yüklenmiş hastaların, aşırı yüklenmemiş hastalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek ölüm riski vardı (tümü p <0,001).4

* FO – sıvı yüklenmesi, ** BP – kan basıncı

BCM — Vücut Kompozisyon Monitörü

Teknolojiden terapiye

Vücut ağırlığı ve BMI (Vücut Kitle İndeksi) kas, yağ ve su arasında ayrım yapmaz. Ek olarak, vücut kompozisyonu genellikle aşırı hidrasyon dikkate alınmadan yalnızca yağsız kütle (FFM) ve yağ kütlesi (Yağ) cinsinden tanımlanır.5,6

BCM - Vücut Kompozisyon Monitörü, kas kütlesini aşırı sıvı yüklenmesinden ayırmak için piyasada bulunan bir cihazdır. Bu, kronik böbrek hastalığı olan hastalarda yetersiz beslenmeyi saptamak için özellikle önemlidir.5

Özellikle SDBY hastalarında Sıvı Yönetimini desteklemek için tasarlanmıştır ve ayrıca beslenme durumunun değerlendirilmesinde faydalar sunar.6,7

Vücut Kompozisyon Monitörü hakkında daha fazla bilgi edinin

BCM - Vücut Kompozisyonu Monitörü, benzersiz bir vücut kompozisyonu modeli temelinde fazla sıvıyı (aşırı hidrasyon) vücudun yağsız ve yağ dokusu bileşenlerinden ayırır.

Sıvı Yönetimi Çözümleri

BCM – Vücut Kompozisyonu Monitörü, vücut kompozisyonu modelini temel alarak fazla sıvıyı (aşırı hidrasyon) vücudun yağsız ve yağ dokusu bileşenlerinden ayırır.

Bu grafik, sıvı yönetimi aracından alınmıştır ve belirlenen parametrelerin kronolojik eğilimini gösteren bir örnektir.

Renal IT hakkında daha fazla bilgi edinin

 

BVM – Kan Hacim Monitörü

BVM, hassas ultrasonik ölçüm teknolojisine dayalı olarak ölçülen bağıl kan hacmi değişikliğine göre ultrafiltrasyon oranının otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.

Kan Hacmi Monitörü, intradiyalitik hipotansif epizotları önlemeye yardımcı olur.8

BVM, aşağıdakilerin çevrimiçi edinilmesine izin verir:

  • Kan hacmindeki (RBV) nispi değişiklikler
  • Hematokrit değeri (Hct)
  • Hemoglobin değeri (Hb)
İlgili içerik
[Translate to Turkey:]

Sağlık Profesyonelleri için Fresenius Medical Care Renal IT çözümleri ve hizmetleri.

6008 CAREsystem ile Bireyselleştirilmiş Sodyum Yönetimi.