İçeriğe atla

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

Entegre çözüm

 • Veri Toplama
 • Veri Yönetimi
 • Kalite Güvence
Fresenius Medical Care — Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS) logo

Diyaliz merkezi profesyonelleri için doğru araçlar

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi – TDMS – sorunsuz bir şekilde mevcut süreçlere entegre olur ve ultrafiltrasyon yönetimi, diyaliz cihazlarının önceden ayarlanması veya tedavi dokümantasyonu gibi günlük görevlerde kullanıcıyı destekler.

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi diyaliz merkezleri ve hastanelerdeki bireysel talepler için süreçleri destekleyen esnek bir çözümdür. Bu, klinik rutininizde günlük çalışmalarınıza verimli ve güvenli destek anlamına gelir.

Çalışma araçlarını güçlendirmek için doğru hizmetler

İhtiyaç duyulan çalışma araçlarına ilave olarak profesyonel ve bireysel bazda böyle bir sistemin planlaması, kurulumu ve bakımı disiplinlerarası profesyonel gruplara uyarlanmış yazılım çözümlerinin etkili ve hedeflenmiş kullanımının sağlanması için önemlidir. Bu uygulama kullanıcılarının başlangıç ve gelecekteki eğitimleri için de geçerlidir. Kurulumun koordinasyonu ve entegre sistemin sürekli desteği için sadece bir sorumlu yeterlidir.

Fresenius Medical Care hemodiyalizi destekleyen entegre IT çözümleri için gerekli ürün ve hizmetleri geniş bir yelpazede sunabilen birkaç şirketten bir tanesidir.

Monitorizasyon alanında

 • Diyaliz öncesi ve sonrasında hasta ağırlığının kaydedilmesi.
 • Diyaliz cihazlarının hazırlanması ve ön ayarların yapılması.
 • Tedavi sürecinin dokümantasyonu.
 • Diyaliz sırasında ilave laboratuvar testlerinin dokümantasyonu.
 • İlaç uygulamalarının dokümantasyonu.
 • Sonuçların dokümantasyonu.
 • Önceden belirlenen çalışma prosedürlerinin dokümantasyonu.
 • Tedavi işlemlerindeki değişikliklerin dokümantasyonu.

Klinik Veri Yönetimi alanında

 • Diyaliz tedavisi için talimatların oluşturulması ve işlenmesi.
 • İlaç talimatlarının oluşturulması ve işlenmesi.
 • Yönetim verisinin saklanması.
 • Laboratuvar verisinin saklanması ve yorumlanması.
 • Raporların oluşturulması ve hekim notlarının yazılması.
 • Dahili ve harici kalite güvence desteği.
 • Çok merkezli yönetim kabiliyeti.
 • Gelişmiş veri yönetimi ve raporlama fonksiyonu.
 • Hasta veya klinik düzeyinde tedavi ve ilaç planlama.

Kurumsal Veri Yönetimi alanında

 • Daha yüksek düzeyde hastane bilgi sistemleri (HBS) ile iletişim
 • Faturalama süreci ve elektronik hasta kayıtlarında tedavinin dokümantasyonu gibi hastanelerde temel iş süreçlerinin desteklenmesi

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS)

Teknik özellikler

Teknolojik açıdan artan taleplere bağlı olarak, kullanılan en ileri teknoloji ve mimarisi yanında sistemin modüler yapısı diyaliz merkezindeki altyapınıza sistemin esnek adaptasyonu ve entegrasyonunu sağlar.

Ek olarak bu mimari, gelecekte değişime ve diyaliz merkezinin genişlemesine olanak sağlayacak şekilde diğer sistemlerle birleşme açısından sayısız seçenek ve farklı yol sağlar.

Teknik konulardan sorumlu ekibinize yönetim, güncelleme veya sistemin kalite yönetim sisteminize entegrasyonu için gerekli dokümantasyon amacıyla verimli ve etkin çalışma için gerekli araçları sağlar.

İlgili İçerik
Tedavi Bilgi Yönetim Sisteminde Monitorizasyon Yazılımı

Merkezi Monitorizasyon

Hekim Fresenius Medical Care Therapy Support Suite (TSS) kullanırken

TDMS’te Klinik Veri Yönetim Yazılımı