İçeriğe atla

Nefroloji Kokpiti

Nefroloji Kokpiti yazılım başlangıç ekranı

TDMS’te kalite güvence aracı

 • Kalite güvence süreçlerini destekler
 • Diyalizle ilgili ana performans göstergelerinin takibi
 • Hem hasta hem de merkez ile ilişkili içeriğe ilişkin tedavi analizleri
 • Hasta bakımı ve klinik yönetiminde etkinlik ve verimliliğin en üst düzeye çıkarılması

Bir bakışta

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi (TDMS)
Kalite güvence sürecinde yazılımın rolü Yazılım, tedavi sırasında iş akışını kontrol etmek, otomatikleştirmek ve geliştirmek veya farklı koşullardaki hastaların diyaliz programını etkin bir şekilde yönetmek için önemli bir araç haline gelimiştir. IT, diyaliz kliniklerinde bir hastanın diyaliz tadavisi sırasında toplanacak büyük miktarlarda verinin toplanmasına ve oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Bu toplanan veriler, veri analizi olarak bilinen süreç kapsamında bir araya getirilmeli ve sunulmalıdır.
Diyalizde kalite güvence – teoriden uygulamaya

Diyalizde kalite güvencesini ölçümlemek için en yaygın parametreler:

 • Uygulanan diyaliz dozu
 • Ekstraselüler hacmin restorasyonu
 • Kan basıncının kontrolü
 • Asidoz düzeltilmesi
 • Hiperkalemi kontrolü
 • Serum kalsiyum, fosfor, hiperparatiroidizm kontrolü
 • Aneminin düzeltilmesi
 • Demir depoları
 • Beslenme durumu
 • Enflamatuvar durum
   
Bu parametreler hedef değerleri ve tedavi sonuçlarının belirli niteliklerini temsil eder.
Diyaliz verimliliği

Nefrologlar hem diyaliz programının etkinliğini hem de kliniklerinin verimliliğini yönetir. Sağlıkta ilgi ve ekonomi arasındaki denge hakkında kararlar verilmelidir. Bu nedenle bir Nefroloğun ve / veya Diyaliz Klinik Yöneticisinin karşılaştığı zorluklar aşağıdakileri içerir:

 • Diyaliz seansının etkinliği
 • Diyaliz programının etkinliği
 • Teoriden pratiğe nasıl geçiş yapılacağı
   

Bu zorlukların karmaşık bir ortamda yönetilmesi gerekir.

Nefroloji Kokpiti

Nefroloji Kokpiti renal replasman tedavilerinin tüm kalite güvence süreçlerinde önemli bir bileşendir ve kronik hastalık yönetimiyle ilgili zorlukların karşılanmasına yardımcı olur.

Bir diyaliz merkezinde kalite güvence belirli göstergelerin sürekli takibini gerektirir. Birçok konuda sonuçların iyileştirilmesi için müdahale gereklidir.Kalite yaklaşımı aşağıdaki başlıkların sürekli takibidir:

 • Belirli bir gösterge için hedef değeri tanımlama
 • Çıktıların ölçülmesi
 • Sonuçların yorumlanması
 • Aksiyon alma (müdahale)
   

Bir diyaliz kliniğinde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için veri analizinden faydalanıldığı zaman, veri aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • İçerikle ilgili (cinsiyet, komobidite, tıbbi veri, tarih, hedef, gösterge)
 • Sürekli ve kesin gün
 • Aynı görünümde toplanmış ve spesifik (derinlemesine)
 • Farklı perspektiflerden (hasta ve klinik)
   
Nefroloji Kokpiti tüm bu gereklilikleri karşılar.
Fresenius Medical Care — Nefroloji Kokpiti — diyaliz merkezi durumu

Diyaliz Merkezi Durumu hemodiyalize ilişkin ana performans göstergelerinin (KPI) toplu bir bakışı sunar.

Nefroloji Kokpiti hasta listesi

Hasta Listesi bölümünde belirli bir içerikte sunulmuş olan ana performans göstergesini inceleyebilir, hedef aralığın dışında kalan hastaları listeleyebilirsiniz.

Nefroloji Kokpiti hasta durumu

Hasta Durumu alanı bir hastanın veya bir hasta grubunun KPI’a olan uyumu açısından daha belirli bilgiler sunar. Tüm hastalar arasında minimumdan maksimuma ölçülen değer üzerinden belirli bir KPI için ortalama değer verisi gösterir.

Fresenius Medical Care — Nefroloji Kokpiti — Hasta durum grafiği

Ek olarak, Hasta Durumu alanı dahilinde bir hastanın belirli bir günde alınan belirli bir KPI göstergesini görüntüleyecek şekilde en ayrıntılı görünüme ulaşabilirsiniz. Hedef aralıkları ve amaçlar özel ayarlar alanında tanımlanabilir.

İlgili İçerik