İçeriğe atla

Hekimler için

Hekimler için Renal IT çözümleri

Hekimler için Renal IT çözümleri

  • Otomatik tedavi için çözümler
  • Uzun dönemli dokümantasyon 
  • Tedavilerin ve ilaçların yönetimi 
  • Hasta güvenliğinin desteklenmesi ve daha yüksek kalite
Optimal hasta bakımını desteklemek için tüm ilgili veriler parmak ucunuzda

Verilerin toplanması ve analizi

Optimal hasta bakımını desteklemek için gerekli tüm veriler parmak ucunuzda

Optimal hasta bakımı yalnızca doğru verilerle mümkündür: Bu, yalnızca merkezi klinik yönetim yazılımı kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Verilerin farklı klinik sistemlerden alınmasından tedavi kararına ilişkin raporlara kadar hasta yönetiminizi destekleyen yazılımdır.

Fresenius Medical Care Tedavi Destek Sistemi (TSS) verilerin kolay toplanmasına ve analizine olanak sağlayan Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’nin kalbidir. Tedavi Destek Sistemi hasta reçetelerinin ilaç planlarının, tedavi dokümantasyonun ve laboratuar verilerinin oluşturulması ve yönetimine imkan verir ve farklı diyaliz merkezleri arasında raporlamaya olanak sağlar.

TSS, her hastada diyaliz cihazlarının ön ayarları için ihtiyaç duyulan veriyi sağlar, uzun dönemli tedavi sürecini dokümante eder ve veriler&süreçlerin esnek raporlar ve kapsamlı görünümlerle özelleştirilmiş sunumunu sağlar. TSS planlanan tedavilere hızlı ve kolay bakışa olanak sağlayarak klinik süreçleri yönetir.

Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’ni keşfedin

Diyalizde kalite güvence

Diyalizde kalite güvence

Veri analizi diyaliz klinik verimliliğinin kalbidir.

Diyalizde kalite güvence, sonuçların ve çıktıların sürekli ölçülmesi ve yorumlanması ile doğru müdahalenin tanımlanmasıdır. Veri analizi diyaliz klinik verimliliğinin kalbidir.

Kalite güvence farklı perspektiften bakabilmek için bir araya getirilmiş ve spesifik içeriğe dayalı verilere ihtiyaç duyar.

Fresenius Medical Care Nefroloji Kokpiti diyaliz tedavisinde kalite güvencenin anahtarıdır.

Nefroloji Kokpiti ile ilgili daha fazla bilgi

İlgili İçerik
Hekim Fresenius Medical Care Therapy Support Suite (TSS) kullanırken

TDMS’te Klinik Veri Yönetim Yazılımı