İçeriğe atla

Klinik Yönetimi İçin 

TDMS Klinik Veri Yönetim Yazılımı

TDMS Klinik Veri Yönetim Yazılımı

  • Diyaliz tedavi verisinin ortak yönetimi
  • Uzun dönemli tedavi dokümantasyonu
  • Reçetelerin yönetimi ve önceden ayarlı cihazlar 
  • Hastane Bilgi Sistemleri ile hasta verisi paylaşımı

Hasta bakımı ve kalite kontrol

Hasta bakımı ve kalite kontrol

Kronik böbrek hastalığı hasta bakımı ve kalite kontrolün iyileştirilmesi

Kalite kontrolün iyileştirilmesi kalitenin sürekli olarak takibi için bir araç gerektirir. Diyalizde kalite güvence, ana göstergeler için hedef değerlerin tanımlanmasını içeren sürede bir olaydır: çıktıların ölçülmesi, sonuçların yorumlanması ve müdahale. Merkezde veya sistemdeki bireyler ve hasta grupları için bu yapılır.

Veri analizi bir diyaliz kliniğinde veya ev hemodiyalizi hastalarında etkinlik ve verimliliği artırır. Veri kompakt ancak yine de sade olmalıdır ki hasta ve klinik için farklı perspektiflerden aynı bakış sağlanabilsin.

Veriler bir konsepte dayalı olmalıdır: cinsiyet, komorbidite, tıbbi veriler, tarih ve tam gün.

Kronik böbrek hastalığında hasta bakımı Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’yle geliştirilebilir. Bu entegre sistem daha yakından, kontrollü hasta bakımına izin verir: güncel ve geçmiş hasta öyküsüne ait içgörüler bulmak, laboratuar veri analizini almak, özetleri raporlamak, alerjileri takip etmek, ilaç listelerini takip etmek, hastaların etkileşimlerini ve alarmlarını kontrol etmek.

Kaynaklarınızı nasıl optimize edersiniz?

Sağlık profesyoneli kaynaklarının optimizasyonu

Hemşirelik personeli için daha az stres

İdari işlerde sağlık çalışanlarının zaman tasarrufu özellikle hemşirelik personeli başta olmak üzere daha fazla hasta konforu ve daha az stresle sonuçlanır. Diyaliz cihazlarının başlangıç ön ayarlarını, otomatik tedavi dokümantasyonunu, hasta ağırlığının diyaliz öncesinde, sırasında ve sonrasında otomatik olarak kaydı, çevre birimlerin entegrasyonu, tüm kullanıcılar için hasta verilerine anında ve kolay ulaşım ile birlikte “bir bakışta tüm bilgiler” prensibine uygun olarak mevcut tedavi durumlarına genel bakışı destekleyen yazılım araçlarıyla mümkün olur.

Fresenius Medical Care Tedavi Monitörü (TMon) tüm bu gereklilikleri destekler. Diyaliz öncesinde, sırasında ve sonrasında toplanan çeşitli verilerin online dokümantasyonu için çözümler sunar. Bu yenilikçi yatak başı takibi 5008 CorDiax ve 5008S CorDiax üzerinde gelişmiş dokümantasyon için tasarlanmıştır.

Tedavi Monitörü (TMon) ile ilgili daha fazla bilgi

Tedavi Monitörü (TMon) Çalışması

Bir araştırma da Tedavi Monitörünün kullanımıyla optimize bir diyaliz iş akışının sağlanabildiği gösterilmiştir. Bu gelişme diyaliz sırasında harcanan hemşirelik zamanından tasarruf sağlar. Genel olarak, iş akışının optimizasyonu ve süreçlerin hızlandırılması diyaliz tedavisinin yaklaşık %40’ı veya 25 dakika tasarrufla sonuçlanır.

Tedavi Monitörü, Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi çözümünün bir parçasıdır.

Hekimler için zaman tasarrufu

Hekimler için zaman tasarrufu

Nefrologlar ve hemşireler diyaliz cihazı ile hastane bilgi sistemi arasında kusursuz iletişime imkan veren yazılım araçlarını kullanarak zaman tasarrufu sağlayacaklardır. Dokümante edilmiş verinin hızlı ve etkin işlenmesi “bir bakışta tüm bilgiler” prensibine uygun olarak sağlanabilir.

Nefrologlar ve hemşireler için zaman tasarrufu Fresenius Medical Care Terapi Destek Sistemi (TSS) sağladığı avantajlardan bir tanesidir.

TSS, hasta reçetelerinin ve ilaç planlarının oluşturulması ve yönetimi, tedavi ve hastaya ilişkin laboratuar verisinin dokümantasyonunu gerçekleştiren bir merkezi klinik yönetim yazılımıdır. Ayrıca TSS, gelişmiş raporlama sistemleri sunar ve diyaliz merkezinin profesyonelce yönetimini sağlar. Terapi Destek Sistemi Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’nin bir parçasıdır.

Terapi Destek Sistemi hakkında daha fazla bilgi

Verilerinizi bağlayın

Verilerinizi bağlayın

  • Süreç otomasyonu kullanarak doğruluk nasıl artırılır.
  • Hasta verisi nasıl tutarlı bir biçimde temin edilir.
  • Çözümlerimiz temel iş süreçlerinizi nasıl destekler.
     

Hasta ve tedavi verisinin etkin yönetimi doğru bilginin doğru yer ve zamanda bulunmasıyla başlar. Ön koşul tek başına çalışan sistemlerden kaçınmaktır. Veri doğruluğu, veri tutarlılığı ve temel iş süreçlerine destek, Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi ile hastane bilgi sistemi arasında laboratuar bilgisi ve yatış çıkış transfer sistemleri dahil olmak üzere iletişim yoluyla kusursuz entegrasyon sağlayan bir yazılım gerektirir. Bu, ilgili verinin elle transferi ihtiyacını ortadan kaldırır.Yazım hataları riskinin azaltılmasının yanı sıra başka bir sisteme idari veri girişini de ortadan kaldırır ve tüm ilgili tedavi verilerinin her zaman tutarlı olmasını sağlar.

Fresenius Medical Care’in iletişim Veri Bağlantısı (cDL)

cDL Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’nin bir alt sistem gibi daha yüksek düzey bir hastane bilgi sistemine kusursuz entegrasyonuna izin verir. Doğrudan veri alışverişi, gerekli hasta verilerinin tüm hastane bölümlerinde ortak kullanımını sağlar. Bu, iş yükünü klinik personelin üzerinden alarak hastane bilgi sisteminde işlenen hasta verisinin kalitesini ve doğruluğunu artırır. Değerli olan zamanın tasarrufunu sağlar ve faturalama süreçleri veya elektronik hasta kayıtlarında tedavinin dokümantasyonu gibi temel hastane süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini artırır. Dahası, hastaneyi yüksek kalite hasta standartlarını sunan bir pozisyona koyar. iletişim Veri Bağlantısı (cDL) Tedavi Bilgi Yönetim Sistemi’nin bir parçasıdır.

iletişim Veri Bağlantısı hakkında daha fazla bilgi

İlgili İçerik
Hekim Fresenius Medical Care Therapy Support Suite (TSS) kullanırken

TDMS’te Klinik Veri Yönetim Yazılımı