İçeriğe atla

Terapötik aferez

Zararlı maddelerin uzaklaştırılması

Terapötik aferez, ekstrakorporeal bir kan saflaştırma prosedürüdür. Çalışma prensibi, terapötik ilaçların uygulanması değil, hastanın kanından veya plazmasından patojenik bileşenlerin seçici veya yarı seçici olarak uzaklaştırılmasıdır. Kan, saflaştırmadan hemen sonra hastanın vücuduna geri verilir.

Terapötik aferez, metabolik bozukluklar, organ nakli ve otoimmün hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli tıbbi durumlarda fayda sağlar. Terapi uygulaması, akut organ desteğinden hastalığın belirti ve semptomlarını hafifleten ve kritik ilerlemeye karşı koruma sağlayan daha önleyici tedbirlere kadar değişebilir.

Lipoprotein aferezi

Lipoprotein aferezi, hastanın kan dolaşımındaki yüksek kolesterol seviyelerini ve diğer zararlı lipoproteinleri önemli ölçüde azaltmayı amaçlar ve homozigot FH veya diğer hiperkolesterolemi, dislipidemi ve kardiyovasküler hastalığı olan hastalara hizmet eder. Lipoprotein aferez cihazlarından bazıları reoferez için de kullanılabilir. Reoferez, reolojik olarak ilgili makromolekülleri plazmadan filtreleyerek kan viskozitesini azaltmak ve mikroperfüzyonu iyileştirmek için kullanılan ekstrakorporeal bir terapötik aferez prosedürüdür.1

Terapötik aferez, terapötik plazma değişimi veya spesifik plazma bileşenlerinin adsorpsiyonu gibi çeşitli tıbbi teknikleri içerir.

Adsorberlerimiz, filtrelerimiz ve ekstrakorporeal yöntemlerle uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde Fresenius Medical Care, çok çeşitli hastalık ve rahatsızlıklar için yüksek kaliteli ve çok yönlü terapötik aferez tedavi seçenekleri sunar.

Terapötik aferez nedir?

Daha fazlasını öğrenmek için izleyin.

1 Padmanabhan A et al. J Clin Apher 2019; 34:171-354