İçeriğe atla

Tedavi Destek Sistemi (TSS)

Hekim Fresenius Medical Care Therapy Support Suite (TSS) kullanırken

TDMS Klinik Veri Yönetim Yazılımı

 • Diyaliz tedavi verisinin ortak yönetimi
 • Uzun dönemli tedavi dokümantasyonu
 • Reçete ve cihazların ön ayarlarının yönetimi
 • Hastane Bilgi Sistemleriyle hasta verisi paylaşımı
Fresenius Medical Care — Therapy Support Suite (TSS) logosu

İlk Bakışta

Therapy Support Suite (TSS), TDMS içerisinde yer alan bir merkezi klinik yönetim yazılımıdır. Hasta reçetelerinin ve ilaç kullanım planlarının, tedavi ve hastaya ilişkin laboratuvar verilerine ait dokümantasyonun, diyaliz merkezleri arası raporların yürütülmesi, oluşturulması ve yönetimi için kullanıcıya destek olur. Ayrıca gelişmiş raporlama becerileri sunar ve bir diyaliz merkezine profesyonel yönetim sağlar.

Bir diyaliz ünitesinde kaynakların optimizasyonu

Hasta verisinin dokümantasyonu için daha az zaman gerekir:

 • Diyaliz cihazından hastane bilgi sistemine sorunsuz aktarım.
 • “Bir bakışta tüm bilgiler” prensibine uygun olarak dokümante edilmiş verinin kolay ve etkili işlenmesi.

Bir diyaliz ünitesinde dokümantasyon süreçlerinin desteklenmesi

Tedavi verisinin uzun dönem dokümantasyonu ve içerik-ilişkili görselleştirme:

 • Diyaliz tedavi verilerinin, laboratuvar verilerinin, tıbbi bulguların, ilaç süreçlerinin vb. genel dokümantasyonu.
 • Üst düzey hastane bilgi sistemine (HIS) entegrasyon mümkündür.

Hasta verilerine anında, kolay ve güvenli erişim

Hasta verilerine anında ve kolay erişim:

 • Ana veri ve diyaliz verisi ile birlikte laboratuvar, ilaç ve bulgulara ilişkin veriler gibi hastaya ilişkin veriler.
  • Ilişkili merkezler arasında paylaşılır.
  • Tüm kullanıcılar için eşit kalite ve kantitede mevcuttur.
 • Kapsamlı kullanıcı kayıt sistemi ile gelişmiş veri gizliliği.

Veri analizinin optimizasyonu ve sonuçların görselleştirilmesi

İleri raporlama kapasitesi:

 • Veri tabanında çapraz tablo oluşturma işlevselliği ile tüm hasta verilerini inceleme.
 • Özelleştirilebilir görünümler ve raporların sunumuna imkan verir.
 • Hastayla ilişkili verilerin bireysel ihtiyaçlara göre analiz edilmesini sağlar.

Ayrıntı

Tedavi Monitörü ve Therapy Support Suite arasında iletişim

Tedavi Monitörü ve Therapy Support Suite arasında kusursuz iletişim

Therapy Support Suite – Laboratuvar geçmişi

Therapy Support Suite – Laboratuvar geçmişi

Therapy Support Suite – Klinik Planlayıcı

Therapy Support Suite – Klinik Planlayıcı

Diyaliz ünitelerinin farklı taleplerine göre kolaylıkla uyarlanabilir: esnek, modüler çözümler gerektirir.

TSS’nin modüler yaklaşımı bu gelişmiş hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için ilave modüller eklenmesine olanak sağlayan bir temele dayanır:
 • Medikal Hizmetler
 • Klinik Hizmetler
 • Kurumsal Hizmetler
TSS – Bunları gerçekleştirmek için basit bir platformdur:
 • Hasta verilerinin idari yönetimi.
 • Kullanıcıyı hasta reçetelerinin oluşturulması ve yönetimi, ilaç planlaması, tedavi verisinin ve hasta ilişkili laboratuvar verilerinin dokümantasyonu konusunda destekler.
 • Otomatik tedavi dokümantasyonunu destekler.
TSS – Gelişmiş Sağlık Hizmetleri için Analiz ve Rapor Hazırlamaya imkan sağlar:
 • Çok yönlü Sorgu Oluşturucusu ile gelişmiş veri analizi ve özelleştirilmiş raporlama.
TSS – Gelişmiş Klinik Servisler için Çok Merkezli Yönetim imkanı sağlar:
 • Fiziksel olarak birbirinden ayrı diyaliz ünitelerinin ortak bir veri tabanından yönetimi.
TSS – Gelişmiş Kurumsal Hizmet için Veri İletişim Bağlantısı sağlar:
 • Hastanelerdeki temel iş süreçlerinin bir alt sistem olarak desteklenmesi.
 • HBS ile birlikte çalışabilirlik.
İlgili İçerik
Tedavi Bilgi Yönetim Sisteminde Monitorizasyon Yazılımı

Merkezi monitörizasyon